ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА: „ПРИРОДАТА“ 

РЕГЛАМЕНТ НА ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА:  

„ПРИРОДАТА“ 

 

І. Организатор на конкурса – ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА СИСТЕМНА  БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ (ЦРСББ)- Пловдив 


РЕКЛАМА:

***

ІІ. Период на провеждане конкурса 

От 10.08.2021 г. до 20.09.2021 г. включително. 

ІІІ. Териториален обхват 

Няма териториални ограничения по отношение на участието. 

ІV. Цели на конкурса 

Фотоконкурсът цели да привлече за участие хора от всички възрасти, които са  привлечени от света на знанието и природата. Предизвикваме ги да погледнат  творчески през обектива и да представят ПРИРОДАТА около тях такава, каквато я  виждат и улавят през обектива. 

Искаме да разберем какво провокира любопитството към природата, как го запечатваме  в ума си и на снимка, какви емоции ни носи докосването до природата.  

А може би откриваме, че у всеки човек има един „учен”, пленен от природните красоти,  неизвестното и нарисуваните картини! Нека с езика на фотографията споделим своя  отговор. 

 1. Условия за участие 
 • Право на участие имат всички фотографи – професионалисти и любители, без ограничения във възрастта. Под участник се разбира лицето, което изпраща снимка. 
 • Фотографиите трябва да са авторски. Няма изисквания да са направени специално за конкурса. За автор на снимката ще бъде считан кандидатът, чието име е записано във формуляра за участие, с който снимките са изпратени за  конкурса. Снимките не бива да са обвързани с договор за изключителни  авторски права към трети лица. Организаторите не проверяват авторството на  фотографиите и приемат акта на изпращането им като декларация за авторство  от страна на участниците. При предявени претенции от трети лица, авторът на  фотографията носи пълна отговорност. 
 • Участниците във фотоконкурса е необходимо да се запознаят предварително с Регламента на конкурса.

Кликнете тук, за да изтеглите формуляр за участие.

Точно и коректно се попълва формулярът за участие, а също и допълнителните  данни за снимките, с които се участва. Формулярът за участие, заедно с  фотографиите, се изпращат на ел. поща: kazashka@cpsbb.eu 

 • Лица, ненавършили 18 години, участват в конкурса само със съгласието на своите родители или законни попечители, което се отразява във формуляра за участие. 

 VІ. Съгласие с регламента 

 • С попълването на формуляра за участие и изпращането на снимките всеки участник автоматично се съгласява с условията на настоящия регламент и дава съгласието си изпратената от него снимка да бъде публикувана на Facebook страницата на Центъра по растителна системна биология и биотехнология  (ЦРСББ). 
 • Организаторът не носи отговорност при възникване на спорове между участниците в конкурса и трети лица относно авторски права по отношение на изпратени за конкурса снимки. 

 VІІ. Защита на личните данни 

 • Авторските права върху снимките не се прехвърлят на организатора и остават на техните автори.
 • В случай, че на фотографията са заснети хора, авторът декларира тяхното съгласие за публикуване на фотографията.
 • Личните данни на участниците – телефони и имейли адреси – няма да бъдат публикувани. Те ще се използват само за уведомяване на печелившите и за уведомяване на участниците за бъдещи оферти и конкурси. 
 • Лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите, когато го изисква законът.
 • Изпращайки фотография за участие в конкурса, участниците дават съгласието си и правата организаторите да ги използват по следния начин:

да ги публикуват на фотохартия или в електронен формат, да  бъдат включени в изложбата, с която ще завърши конкурсът, както  и да бъдат използвани в публикации, свързани с изявата; 

наградените участници освобождават организаторите на конкурса  от всякакви претенции, свързани с използването на творбите им, а  спрямо евентуалното използване на творби на ненаградени  участници ще се прилага Законът за авторското право и сродните  му права. 

VІІІ. Технически изисквания към фотографиите 

 • Приемат се до 5 броя цифрови изображения, само във формат .jpg или .jpeg формат, не по-големи от 5MB.
 • Изпращайте своите фотографии на ел.поща: kazashka@cpsbb.eu 
 • До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация за участие.
 • Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация за участие в конкурса.

ІХ. Класиране 

Снимките ще бъдат оценявани чрез харесвания във Facebook страницата на Центъра по  растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) – Пловдив. 

Фотографиите на първите трима участници, получили най-много харесвания ще бъдат  наградени и отбелязани. 

На отличените участници ще бъдат връчени грамоти по време на Европейската нощ на  учените – 24.09.2021 г., 16 часа в сградата на ЦРСББ, Пловдив, ул. Брезовско шосе № 32 

За повече информация следете страницата във Facebook. 

 1. Без оглед на броя и вида снимки, един участник може да получи само една награда. Х. Календар
 • Краен срок за получаване на творбите – 23:00 часа на 20 септември 2021 г. Обявяване на резултатите – 22 септември 2021 г.
 • Резултатите ще се обявят във Facebook на страницата на CPSBB ХІ. Награди 

Първите трима ще получат грамоти и награда /книга, свързана с фотографията/ за  съответно първо, второ и трето място, а на първите 20 ще бъдат предоставени  сертификати за участие във фотоконкурса.

 

Кликнете тук, за да изтеглите формуляр за участие.

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: