Фото конкурс „МОЕТО УЧИЛИЩЕ“

Фотоконкурсът цели да привлече за участие хора от всички възрасти, които  са привлечени от  света на знанието и които милеят за своето училище. Предизвикваме ги да погледнат творчески през обектива и да споделят „уловеното” – училището като сграда, училището като  най-хубавата  „ера“ от нашия живот, като приятелства и светли мигове, като науки и поуки, свързани за цял живот


2020 година поднесе невиждано затваряне по домовете за хората по целия свят поради изключителните обстоятелства на пандемията COVID-19. Как се промени училището, когато внезапно се изправи пред реалните изпитания на пандемията и в него спешно телефонът, компютърът и лаптопът замениха класната стая? „Ходенето на училище“  активира за ежедневна употреба платформи (classroom, zoom, shkolo, gmail, microsoft teams, google meet, viber, messenger) и дигитални ресурси. Остана ли носталгията по класната стая, по училището, по класа и любимите учители?

Искаме да разберем какво  остава у човека от ученическите времена, затова фотоконкурсът е свързан с темата за училището – какво е то за нас, каква роля има в ежедневието през 21 век. А може би откриваме, че у всеки човек има един „учен”, запален по любимия предмет! Нека с езика на фотографията  споделим своя  отговор.

 


РЕКЛАМА:

***

 

РЕГЛАМЕНТ НА ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА:  

„МОЕТО УЧИЛИЩЕ“

І. Организатор на конкурса – „АРТКЛАС ЦЕНТЪР” – Пловдив

ІІ. Период на провеждане конкурса 

 От 03.10.2020 г. до 15.11.2020 г. включително.

ІІІ. Териториален обхват 

Няма териториални ограничения по отношение на участието.

ІV. Цели на конкурса

Фотоконкурсът цели да привлече за участие хора от всички възрасти, които  са привлечени от  света на знанието и които милеят за своето училище. Предизвикваме ги да погледнат творчески през обектива и да споделят „уловеното” – училището като сграда, училището като  най-хубавата  „ера“ от нашия живот, като приятелства и светли мигове, като науки и поуки, свързани за цял живот


2020 година поднесе невиждано затваряне по домовете за хората по целия свят поради изключителните обстоятелства на пандемията COVID-19. Как се промени училището, когато внезапно се изправи пред реалните изпитания на пандемията и в него спешно телефонът, компютърът и лаптопът замениха класната стая? „Ходенето на училище“  активира за ежедневна употреба платформи (classroom, zoom, shkolo, gmail, microsoft teams, google meet, viber, messenger) и дигитални ресурси. Остана ли носталгията по класната стая, по училището, по класа и любимите учители?

Искаме да разберем какво  остава у човека от ученическите времена, затова фотоконкурсът е свързан с темата за училището – какво е то за нас, каква роля има в ежедневието през 21 век. А може би откриваме, че у всеки човек има един „учен”, запален по любимия предмет! Нека с езика на фотографията  споделим своя  отговор.

 1. Условия за участие
 • Право на участие имат всички фотографи – професионалисти и любители, без ограничения във възрастта. Под участник се разбира лицето, което изпраща снимка.
 • Фотографиите трябва да са авторски. Няма изисквания да са направени специално за конкурса. За автор на снимката ще бъде считан кандидатът, чието име е записано във формуляра за участие, с който снимките са изпратени за конкурса. Снимките не бива да са обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица. Организаторите не проверяват авторството на фотографиите и приемат акта на изпращането им като декларация за авторство от страна на участниците. При предявени претенции от трети лица, авторът на фотографията носи пълна отговорност.
 • Участниците във фотоконкурса е необходимо да се запознаят предварително с Регламента на конкурса.
 • Кликнете тук, за да изтеглите формуляр за участие. 

Точно и коректно се попълва формулярът за участие, а също и допълнителните данни за снимките, с които се участва. Формулярът за участие, заедно с фотографиите, се изпращат на ел. поща: art.kazicenter@gmail.com

 • Лица, ненавършили 18 години, участват в конкурса само със съгласието на своите родители или законни попечители, което се отразява във формуляра за участие.

            VІ. Съгласие с регламента

 • С попълването на формуляра за участие и изпращането на снимките всеки участник автоматично се съгласява с условията на настоящия регламент и дава съгласието си изпратената от него снимка да бъде публикувана на Facebook страницата на АртКлас Центъра.
 • Организаторът не носи отговорност при възникване на спорове между участниците в конкурса и трети лица относно авторски права по отношение на изпратени за конкурса снимки.

            VІІ. Защита на личните данни

 • Авторските права върху снимките не се прехвърлят на организатора и остават на техните автори.
 • В случай, че на фотографията са заснети хора,  авторът декларира тяхното съгласие за публикуване на фотографията.
 • Личните данни на участниците – телефони и имейли адреси – няма да бъдат публикувани. Те ще се използват само за уведомяване на печелившите и за уведомяване на участниците за бъдещи оферти и конкурси.
 • Лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите, когато го изисква законът.
 • Изпращайки фотография за участие в конкурса, участниците дават съгласието си и правата организаторите да ги използват по следния начин:
   • да ги публикуват на фотохартия или в електронен формат, да бъдат включени в изложбата, с която ще завърши конкурсът, както и да бъдат използвани в публикации, свързани с изявата;
   • наградените участници освобождават организаторите на конкурса от всякакви претенции, свързани с използването на творбите им, а спрямо евентуалното използване на творби на ненаградени участници ще се прилага Законът за авторското право и сродните му права.

VІІІ.  Технически изисквания към фотографиите

 • Приемат се до 5 броя цифрови изображения, само във формат .jpg или .jpeg формат, не по-големи от 5MB.
 • Изпращайте своите фотографии на  ел.поща: art.kazicenter@gmail.com 
 • До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация за участие.
 • Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация за участие в конкурса.

ІХ. Класиране

Снимките ще бъдат оценявани чрез харесвания във Facebook страницата на АРТКЛАС ЦЕНТЪР.

Фотографиите на първите трима участници, получили най-много харесвания ще бъдат публикувани на официалната Facebook страница на АРТКЛАС ЦЕНТЪР 

На отличените участници ще бъдат връчени грамоти по време на Европейската нощ на учените – 28.11.2020 г., 10 часа, АРТ КЛАС ЦЕНТЪР, бул. Васил Левски № 180 А, ет. 1

 1. Без оглед на броя и вида снимки, един участник може да получи само една награда.

Х. Календар

 • Краен срок за получаване на творбите – 23:00 часа на 15 ноември 2020 г.
 • Обявяване на резултатите –  16 ноември  2020  г.  
 • Резултатите ще се обявят във Facebook  на страницата на  АРТКЛАС ЦЕНТЪР

ХІ. Награди

Първите трима ще получат грамоти и награда /книга, свързана с фотографията/  за съответно първо, второ и трето място, а на първите 20 ще бъдат предоставени сертификати за участие във фотоконкурса.

Творбите, взели участие в представителната изложба, стават притежание на организаторите и могат да бъдат използвани в рекламни и образователни материали, кампании и други.

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: