Форум на кариерното развитие във ФМИ

SU.gif

SU.gif (174×162)На 3 юни 2015 г. от 10.00 часа в двора на Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (бул. Джеймс Баучер” №5) ще се състои официалното откриване на Форума на кариерното развитие във ФМИ. Традиционният форум тази година протича под мотото „Знам и искам да го докажа”.

Организатор на събитието е Кариерният център на ФМИ, а генерален спонсор е Hewlett Packard. Форумът дава шанс за среща и диалог на живо между работодателите и студентите от всички факултети на СУ и студенти от други висши училища.


Европейска нощ на учените 2022 г.: