Фондация Карол Знание търси нова звезда

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

8000 лв. годишна докторантска стипендия от фондация Карол Знание

Фондация Карол Знание търси нова звезда в съзвездието докторанти, отличени с годишната докторантска стипендия от 8000 лв. Конкурсът е отворен за изявени редовни докторанти в една от следните области:

  • Естествени науки;
  • Технически науки;
  • Медицински науки.

Срокът за кандидатстване е до 11 декември 2021 г. Журито на конкурса ще селектира кандидатурите и ще покани трима финалисти да презентират в началото на следващата година, когато ще бъде определена новата звезда в съзвездието докторанти на фондация Карол Знание.   

Носител на докторантската стипендия за 2021 г. е Ния Тошкова, докторант в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Българска академия на науките. Тя е и част от екипа на Национален природонаучен музей при БАН, където докторант е Владимир Николов, носител на докторантската стипендия за 2020 г.

Годишната докторантска стипендия на Карол Знание се връчва всяка година от създаването на фондацията през 2018 г. Тя е продължение на връчваната от финансова група Карол стипендия от 2012 г. Отличените до момента са 9 талантливи млади учени в областта на физиката и астрономията, медицинската физика и нанотехнологиите, инженерните науки, палеологията и зоологията.


РЕКЛАМА:

***

Още подробности и условия за кандидатстване вижте тук.