Фондация Карол Знание търси най-добрите докторанти

Конкурс за годишната докторантска стипендия в размер на 8000 лв. обяви фондация Карол Знание. Отличието ще получи изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

Срокът за кандидатстване е 1 декември 2020 г.  

Докторантската стипендия е персонална и се връчва от 2012 година от името на финансова група Карол. След учредяването на фондация Карол Знание стипендията се предоставя от името на фондацията. 

Тази година носител на стипендията е Владимир Николов, редовен докторант към Национален природонаучен музей при БАН. Той е един от малцината палеохистолози у нас и единствения палеохудожник. Важен успех в работата му е установяването на третата находка от нептичи динозавър в България. Със средствата от докторантската стипендия на фондация Карол Знание стана възможна новата експедиция край град Трън, за която младият учен разказва във видеото на списание Българска наука.

Сред носителите на стипендията е и изявеният астроном и учител, ръководител на националния отбор по физика и астрофизика Никола Каравасилев. Със средствата от стипендията преди години той закупи апаратура за експерименти и обзаведе малка лаборатория във Физическия факултет на Софийския университет, където подготвя ученици за национални и международни състезания.


РЕКЛАМА:

***

Още подробности и условия за кандидатстване вижте тук.


Европейска нощ на учените 2022 г.: