Фондация „Александър фон Хумболт” и Хумболтовия колегиум в България

Фондация „Александър фон Хумболт” (Alexander von Humboldt-Stiftung ) е най-авторитетната германска фондация за индивидуални научни грантове. Основната цел на фондацията е да насърчава и подкрепя контактите между водещите германски изследователи и световния научен елит като по този начин допринася за осъществяването на научен обмен и прогрес.

Проф. Д-р Лора Тасева от Института по балканистика с Център по тракология към БАН, председател на Хумболтовия съюз в България, сподели за „БГ Наука”, че от основаването на фондацията през 1953 г. до днес са раздадени над 29 000 научни стипендии за млади и утвърдени учени и престижни научни награди, съпътствани с финансиране на изследователски престой в Германия. Това позволява на учени и изследователи от цял свят да посещават Германия за работа по избран от тях научен проект съвместно с домакин от германска академична институция.

Свидетелство за качеството на подбора на стипендиантите е фактът, че до момента 55 нобелови лауреати са също така и стипендианти на фондация „Александър фон Хумболт”. Важно е да се отбележи, че до момента 387 българи са били стипендианти на фондацията, което е един доста висок процент спрямо  числеността на населението на България.

Много важна част от политиката на фондацията е принципът тя да поддържа контакт с т.нар. „алумни”, т.е. със своите бивши стипендианти в продължение на целия им живот. Това се осъществява по изключително разнообразни програми, които нямат аналог в световната практика – предоставят се възможности за повторен изследователски престой в Германия, за междуинститутско партньорство, за посещение на научни форуми на територията на Германия, за провеждане на научни форуми от типа на Хумболтовия колегиум „Science without Borders: Alexander von Humboldt’s Concept in Today’s World”, който се състоя у нас през септември с участие както на хумболтианци от цял свят, така и на млади учени и др. Също така се работи и по отделни програми за спонсориране на научна апаратура.

Повече може да научите тук:


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: