Фонд „Научни изследвания“ и три водещи университета представят изградена научна инфраструктура за над 17 млн. лева

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

В съответствие с Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. и в изпълнение на Комуникационната стратегия на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ), Фондът съвместно с три водещи университета организира представяния на резултатите и изградената научна инфраструктура по три проекта, финансирани от ФНИ по конкурс за Държавни университетски научно-изследователски комплекси (ДУНК). Пред научната общност, медиите и обществото ще бъдат представени резултатите от проектите и изградената научна инфраструктура, в която са инвестирани общо над 17 млн. лв.

Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“ ще бъде представен на 26 ноември (понеделник) 2018 г. от 10:00 до 11:30 ч в Центъра по археометрия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (адрес: кв. Лозенец, ул. „Галичица“ № 35, карта: goo.gl/RZQAUb).

Националният университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания ще бъде представен на 29 ноември (четвъртък) 2018 г. от 10:00 до 11:30 ч в аудитория 3 на IV етаж на Предклиничния университетски център на Медицински факултет, Медицински университет – София (адрес: ул. „Здраве“ №2).

Университетският научноизследователски комплекс за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство ще бъде демонстриран на 3 декември (понеделник) 2018 г. от 10:00 до 11:30 ч в Академична зала на ТУ-София, блок 1 в Ректората на Техническия университет – София (адрес: бул. „Св. Климент Охридски“ №8).


РЕКЛАМА:

***