Фонд „Научни изследвания“ набира оценители и членове на постоянни научно-експертни комисии

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ), Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на ФНИ като членове на постоянни научно-експертни комисии (ПНЕК) или като оценители.

За удобство, информационната форма на български език за оценители и за кандидати за членове на научно-експертни комисии е една, като към нея са приложени и съответните заявления. 

Документите за участие ще намерите на адрес: https://www.fni.bg/?q=node/873. Условията за участие като членове на ПНЕК и като оценители във ФНИ можете да намерите в Раздел V в Правилника на ФНИ и в Приложението към чл. 7, ал. 2, достъпни тук: https://www.fni.bg/sites/default/files/documents/6_2016/PRAVILNIK_NA_FOND_NAUChNI%20IZSLEDVANIYA_2016.pdf.

Попълнените документи със сканирани подписани заявления, придружени със списък с научните публикации и кратко CV, следва да бъдат изпратени по електронна поща до следните адреси по научни области:


РЕКЛАМА:

***

m.stefanova@mon.bg  – за биологически науки и за медицински науки;

r.kondova@mon.bg  – за селскостопански науки и за математически науки и информатика;

b.hadjieva@mon.bg  – за физически науки и за химически науки;

l.sotirova@mon.bg – за обществени науки и за хуманитарни науки;

aleksandrova@mon.bg  – за технически науки и науки за земята.

 

Краен срок за изпращане на документи за членове на ПНЕК: 18  март 2019 г.

Срок за изпращане на документи за оценители: текущ