Фонд „научни изследвания“ информира за отворена покана за проекти по Програма EuroNanoMed III

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

От тази година Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) към Министерство на образованието и науката (МОН) се включва в програма EuroNanoMed III, която е частично финансирана от РП „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз. EuroNanoMed (http://euronanomed.net/) е основана през 2008 г. като платформа за министерства и национални и регионални финансиращи агенции. Целта е те да обединяват усилията си чрез програми, насочени към подкрепа на международни изследователски и иновативни колективи, които работят по проекти, способни да превърнат проучванията в сферата на нанотехнологиите в практически медицински приложения.

Фонд „Научни изследвания” съобщава за обявяването на 10-та транснационална инициатива за представяне на проектни предложения в областта на съвременните нанотехнологии в медицината по програма EuroNanoMed ІІІ. В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” участва като съфинансираща организация. Основните цели на програмата са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти, които предлагат иновативни методи в наномедицината, а също и към стимулиране на съвместни дейности на изследователски групи от академичния и клиничния сектор.

EuroNanoMed III ще подкрепи мултидисциплинарните и транснационалните иновативни проекти в следните области:

  • регенеративна медицина,
  • диагностика (наночастици, използвани за медицинска диагностика)
  • системи за таргетно доставяне (на медикаменти)

Допустими кандидати:


РЕКЛАМА:

***

1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7  от ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“

2) научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“

Организациите по т. 1 и 2 не извършват стопанска дейност или, ако упражняват стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност се вземат предвид поотделно.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“  за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 100 000 евро за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до два проекта с българско участие. Максимална сума за един проект е до 50 000 евро и срок на изпълнение три години.

Фонд „Научни изследвания“ ще приема проектни предложения, подготвени в една от трите обявени тематични области, съгласно следните срокове:

Срок за подаване на кратки проектни предложения (pre-proposal phase) – 31 януари 2019 г.

Срок за подаване на пълни проектни предложения (full proposal phase) – 1 юли 2019 г.

 

Повече информация и насоки можете да откриете тук:

https://www.fni.bg/?q=node/830

Пълния текст на поканата и инструкции за кандидатстване можете да намерите тук:

http://euronanomed.net/joint-calls/10th-joint-call-2019/