Фонд „Научни Изследвания“ финансира нови научни проекти за над 18 млн. лв., включително над 50 проекта на млади учени

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

 

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) към Министерство на образованието и науката (МОН) обяви класирането по пет конкурса. Ще бъдат подкрепени повече от 200 български научни проекта на обща стойност над 18 млн. лв., като 51 от тях са на млади учени и постдокторанти.

Научните проекти са от всички научни области, като сред част от темите са:

  • „разкодиране“ на свойствата на извънклетъчната ДНК;
  • изследване на приложението на нови математически методи за анализ на  кардиологични данни;
  • възможности за получаване на  функционални храни от птици;
  • възобновяема интегрирана система за елиминиране на органични  замърсители от води и въздух;
  • изграждане на информационен портал за архивно-документално наследство на Българското възраждане;
  • конструиране на хибридни биоразградими микрокапсули с контролирани свойства  и много други.

В конкурса за  „Българска научна периодика – 2018 г.” ще бъдат финансирани над 60 български научни издания, като проектите са на стойност  над 430 000 лв.


РЕКЛАМА:

***

В конкурса за финансиране на научни изследвания в изпълнение на меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между МОН и ЦЕРН–2018 г. са подкрепени два проекта на обща стойност 760 000 лв.

По програми за двустранно сътрудничество са финансирани български колективи както следва:

– По програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Франция по програма „Рила​​“ са финансирани общо 10 проекта, като бюджетът за българските колективи е общо над 118 000 лв.

– По програма за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Китай  са финансирани общо 4 проекта, като бюджетът за българските колективи е общо над 100 000 лв.

– По програма за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Университетска агенция на франкофонията са финансирани общо 4 проекта, като бюджетът за българските колективи е общо над 46 000 лв.

Класирането е за конкурсите:

–  Конкурс  за финансиране на фундаментални научни изследвания 2018 г.

– Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г.

– Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г.

– Конкурс за финансиране на научни изследвания в изпълнение на меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между МОН и ЦЕРН–2018 г.

–  Конкурс за  „Българска научна периодика – 2018 г.”

Всички резултати от вече приключилите конкурси, както и обявите за нови възможности за финансиране, можете да намерите на официалния сайт на

Фонд „Научни изследвания“: www.fni.bg.