ФНИ ще представи успешни научни проекти по време на Софийския фестивал на науката 2020

 

 

За втора поредна година Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) се включва в Софийския фестивал на науката с двудневен щанд в дните 26 и 27 септември 2020 г. и специално лекционно събитие на 27 септември от 16:00 часа. Софийският фестивал на науката 2020 ще се проведе в  София Тех Парк, сграда „Джон Атанасов“. 

На щанда на ФНИ, разположен в зона „Наука“ на Форум ниво 1, всеки посетител ще може да се запознае с дейността на Фонда, който подкрепя финансово проекти на български учени, работещи в университети, научни институти и организации, занимаващи се с научно-изследователска дейност. Периодично на щанда ще гостуват и бенефициенти на ФНИ – учени, които са ръководители на проекти, подкрепени по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (ННП „Петър Берон и НИЕ“) в сесията от 2019 г. Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати, с което да стимулира развитието на изследователския потенциал у нас. Сред подкрепените по ННП „Петър Берон и НИЕ“ проекти, чиито ръководители ще гостуват на щанда на ФНИ, са изследвания, свързани с: кибер психологията и подобряване на интернет общуването; приложението на съвременни числени модели за изучаване на растежа и еволюцията на различни видове тумори;  изучаване на последиците от Брекзит върху европейската банкова система и икономика; изследване на процесите при т.нар. възкръсващи растения; техники за контрол на квантови системи с приложение в бъдещите квантови компютри.

На 27 септември (неделя) от 16:00 часа в Зала „Атом“ в сграда „Джон Атанасов“ ще се проведе и лекционното събитие „Успешните истории на Фонд „Научни изследвания“. В рамките на  събитието ще бъдат представени следните две лекции:


РЕКЛАМА:

***

Механични и биомеханични проблеми в транспортното инженерство. Съвременни тенденции в развитието на молекулярната биомеханика“ с лектор проф. дтн Светослав Николов от Института по механика – БАН, ВТУ „Т. Каблешков“ – София и председател на Изпълнителния съвет на ФНИ. В първата част на лекцията си проф. Николов ще покаже как с помощта на механоматематични и биомеханични подходи се решават редица задачи за повишаване на безопасността на конструкциите на автомобилите, които осигуряват защитата на водача и пътниците. Във втората част на представянето ще бъде показано как с помощта на математични модели, базирани на основата на висококачествени експериментални данни, може да се вникне по-дълбоко в процеса на различните заболявания и да се установят потенциални мишени за различните лекарства. 

–  Каротидното телце и ролята му в хомеостазата и аклиматизацията“ с лектор проф. дмн Николай Лазаров от Медицински университет – София и зам.-председател на Изпълнителния съвет на ФНИ. Проф. Лазаров ще разкаже на достъпен език за каротидното телце – малък, но жизненоважен орган с доказана роля в поддържане на постоянството на вътрешната среда и адаптивните процеси в човешкия организъм.

Събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки и изисквания.

Повече информация и новини за актуални конкурси на ФНИ можете да откриете на официалния сайт на Фонда:  www.fni.bg

С уважение,
д-р Владимир Божилов,
„Връзки с обществеността“,
Фонд „Научни изследвания“,
email: Press_FNI@mon.bg


Европейска нощ на учените 2022 г.: