Флаг

През есента на 1876г. Се появява българското знаме в този вариант, който по-късно, през 1879г., е утвърден от чл. 23 на Търновската конституция. В началото на ноември в Браила се провежда събрание на живеещите в града българи, който взима решение за изработване на знаме, предназначено за българските доброволчески отряди в предстоящата война. С тази задача се заема Иван Параскевов, който възлага изпълнението й на дъщеря си.През 1877г. Стилияна Параскевова завършва знамето, което по-късно е връчено на главнокомандващия руската Дунавска армия княз Николай Николаевич.
Знамето е копринено, като полосите са подредени водоравно в следния ред – бяла, зелена и червена. Върху зеления плат на лицевата страна е бродиран лъв, изправен на задните си крака, държащ знаме. Над лъва е написано ”България”, а под него е поставен следния текст: „ с божия воля и със силата славнаго руского царя Александра ІІго напред!”. В долния ляв ъгъл , с малки букви, е извезано: Стилиан Ив. Параскевова/ Браила, 1877г. априлий”. Това е първото българско знаме, в което цветовете са подредени по този начин. До тогава трицветното знаме е познато на българите от 1862г., когато българските легисти въвеждат трите цвята в следния ред – зелен, бял, червен. Върху зеления хоризонтал е изобразен лъв с корона на главата, тъпчещ полумесеца и турското знаме. Знамето на Първата българска легия в Белгард е заето като модел от сръбското национално знаме, в което цветовете са син, бял и червен, като синьото е заменено със зелено.
По-късно четата на Филип Тотю носи знаме, в което цветовете са в последователност – червен, бял, зелен (взаимствано от унгарското национално знаме) Причините за новия начин на подреждане на цветовете в изработеното от Стилияна Параскевова знаме трябва да се търсят в политическите убеждания на нейния баща, изявен русофил, който възприема модела на руското национално знаме. Най-вероятно моделът на знамето е бил консултиран с членовете на БЧН, което поръчва още на 9. май две знамена на Иван Аксаков по образеца на Стилияна Параскевова.
Националното знаме на Република България днес има правоъгълна форма и се състои от три цвята: бял, зелен и червен, разположени водоравно отгоре надолу. Белият цвят символизира чистотата и благородството, зеленият- свободата, вярата и плодородието, а червеният- смелостта и любовта. Стандартни образци за цветовете на националното знаме се съхранявят в Комитета по стандартизация и метеорология.


Европейска нощ на учените 2022 г.: