Физиците са открили нов тетракварк: X(5568)

X-5568.jpg
Физици от Fermilab – лабораторията, специализирана в областта на физиката на високоенергийните частици към Министерството на енергетиката на САЩ, са открили нова субатомна частица – X (5568), чието кварково съдържание изглежда е качествено различно от нормалното.
Кварките са точкови елементарни частици, които обикновено идват в „пакети“ по два или три. Най-познатите от тях са протонът и неутронът – всеки се състои от три кварка.
Има шест типа кварки (или аромати): горен, долен, странен, чаровен, дънен и топ. Имената им са избрани съвсем случайно. Всеки от тях си има съответна частица от антиматерията.
Новооткритият кварк X(5568), наречен на масата си – 5568 мегаелектронволта, съдържа 4 различни аромата – дънен, странен, горен и долен.“Вълнуващо е да откриеш нова и необикновена частица, която ще ни помогне да разберем силното взаимодействие – едно от четирите познати фундаментални взаимодействия във физиката” – казва проф. Iain Bertram от Университета на Ланкастър, Англия.

“Откритието на уникален член на тетракварковото семейство с четири различни аромата, ще помогне на теоретиците да разработят модели, които ще позволят по-пълно разбиране на тези частици” – казва директорът на Fermilab Найджъл Локйер.
Откритието ще бъде публикувано в списанието Physical Review Letters.

X(5568) се разпада чрез силно взаимодействие до един Bs- и π-мезони, според физиците от Fermilab. Bs–мезонът се разпада до J/ψ- и φ-мезон, а те от своя страна се разпадат до два мюона и два каона.
Няколко други частици, наблюдавани преди, са добри кандидати за тетракваркови или пентакваркови състояния, но всички те имат кварк и антикварк с еднакъв аромат и поради това не е много вероятно те да са екзотични частици.
Учените казват, че детайлната вътрешна структура на X(5568) все още не е изяснена.

“Следващият въпрос е как четирите кварка са събрани заедно” – казва говорителят на DZero Пол Гранис.
“Те може да са относително тясно свързана комбинация от всички четири кварка и антикварка или пък структури, в които две тясно свързани кварк-антикварк състояния се въртят взаимно.”
Измервайки свойствата на новата частица и други кандидати за тетракварки – техните маси, живот, спинови числа , както и вероятността да се разпаднат до различни комбинации – ще даде ценна нова информация за това как силните взаимодействия свързват кварките (и антикварките) във видими частици.

Превод: Росица Ташкова
Източник: http://www.sci-news.com/


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: