Финтек Компаниите – Новите банкови конкуренти или банките на бъдещето

Финтек Компаниите – Новите банкови конкуренти или банките на бъдещето

Финтек Компаниите – Новите банкови конкуренти или банките на бъдещето

Финтек Компаниите – Новите банкови конкуренти или банките на бъдещето


Направи дарение на училище!***

Автор: Владимир Дръндаревски,  докторант в Стопанска академия, Свищов

Abstract: „Финтек” компаниите са компании „плод” на съвременните технологии. Те умело съчетават удобството, бързината и лекотата на достъп на своите клиенти, до опциите предлагани от тях, най вече като: бърз трансфер на средства, бърз достъп до всички приложения на компанията.

Тези компании умело преодоляват „изоставанията” на традиционните търговски банки като: гъвкавост, адаптивност, качества и компетентност на служителите, лош професионализъм, лошо обслужване.

Тези минуси са сведени до минимум, в предлаганите от Финтек компаниите услуги и възможности. Техните приложения са така разработени, че могат бързо и лесно да бъдат управлявани от всеки един клиент, без такси в повечето операции или минимални такива, но в пъти по-малки от тези на традиционните търговски банки. Знанията и уменията са насочени към няколко фактора: най вече фактора време, плюс удобство и гъвкавост при работата с техните приложения.

Всички тези предпоставки правят Финтек компаниите привлекателни и търсени и силно разрастващи се, понякога в проценти от над 300 на година.


Разбери повече за БГ Наука:

***

Изследването в тази статия ще докаже причините, предпоставките и факторите, които постепенно превръщат Финтек компаниите във фирми без конкуренция, които постепенно изместват от позиция банките и превръщащи се, навярно, в дигитални банки на бъдещето.

 

Конкуренцията е понятие свързано с постоянна надпревара между определени икономически субекти, с цел привличане и задържане на повече клиенти, като дял от пазара на съответната стока или услуга.

Понятието конкуренция идва от английската дума „competition”, което значи и състезание. Всички участници на даден пазар „се състезават” за повече на брой клиенти.

Банката е най-общо казано институция, която привлича спестяванията на едни хора (на които плаща лихва върху депозитите) и ги отдава на лица които имат нужда от заемни средства (фирми или физически лица) отново срещу лихва (върху кредитите).

Банките се конкурират (състезават) за своите клиенти в различни посоки, които могат да се обобщят в следното :

 • Ценова конкуренция: свързана е основно с лихвените проценти, предоставяни на клиентите при привличане на средствата от тях  и тези  при отдаване на вече набраните средства.

Конкуренцията между банките е много голяма и това води до по-малко възможности в лавирането на предоставяните от банките лихви на своите клиенти. В тази връзка по-важна и значима е другият вид конкуренция:

 • Неценовата конкуренция

Неценовата конкуренция може да се обособи в два основни вида, по отношение продуктите от една страна и по отношение на обслужването спрямо клиентите от друга.

Продуктите са най-общо: видовете кредити, застраховки и други продукти на вторичния пазар, различните бонуси и допълнителни услуги и опции получавани от клиентите на дадена банка.

Обслужването е не малка, а според мен и най-важната част от неценовата конкуренция. 

Елементи на обслужването са: 

 • системата за качество прилагана в съответната банка,
 • обратната връзка с клиента
 • кол центрове за обслужване, вежливостта и компетентността на служителите
 • техните способности и преценка за бързо решаване на въпросите
 • гъвкавостта на предлагането на алтернативни решение при възникнал казус, ситуация или проблем.

 Усилията са насочени към преодоляване на единствения фактор ставащ все по ограничен при хората –  това е времето на клиента.

Всички усилия трябва да бъдат насочени към създаването на такива след продажбени услуги, опции, възможности, обратна връзка, регулярни позвънявания и други, които да направят работата с дадена банка бърза, лесна за разбиране и удобна, клиентите да бъдат поставени в ситуация, при която да разбират бързо, възприемат лесно и остават с удоволствие след всяка една необходимост от ползване на услугите на дадена банка.

Живеем в свят на постоянно развиващи се технологии. Ползват се все по-съвременни устройства, бързи и удобни като интерфейс(екрана, опции, бутони, приложения), целта на които е спестяване на време и усилия и създаване на едно доволство и щастие у клиента.

В тази връзка традиционните банки търпят критики заради неприлагането на много от изброените по горе: гъвкавост, адаптивност, качества и компетентност на служителите, лош професионализъм и лошо обслужване.

Други обаче компании, работят в посока на постоянно елиминиране на тези негативни фактори и постоянно подобряване на фактора време и обслужването. Тези компании са новите играчи на пазара, които са преди всичко основни и силни банкови конкуренти, но и които с развитието на технологиите, постепенно се превръщат в нещо като в „банките на бъдещето”.

Тези други компании са т. нар. “Финтек” („Fintech”) компании. Те са нов феномен за момента, но скоро, навярно, ще се превърнат в нещо естествено.

Според „Уикипедия” определението за Fintech е следното: Финтек идва от английското Fintech – съкратено от Financial Technology. Финансовата технология е технологията и иновациите, които имат за цел да се конкурират с традиционните финансови методи при предоставянето на финансови услуги. Това е нововъзникваща индустрия, която използва технология за подобряване на финансовите дейности. Използването на смартфони за мобилно банкиране, инвестиране, заемни услуги и криптовалута, са примери за технологии, целящи да направят финансовите услуги по-достъпни за хората (но по мнение на автора само на външен план). 

Фирмите за финансови технологии се състоят както от стартиращи компании, така и от утвърдени финансови институции и технологични компании, които се опитват да заменят или подобрят използването на финансови услуги, предоставяни от съществуващи финансови компании. 

Отново в „Уикипедия”, след преглед на повече от 200 научни статии, цитиращи термина „fintech“, проучване относно дефиницията на fintech заключава, че:

 • „fintech е нова финансова индустрия, която прилага технологии за подобряване на финансовите дейности.“ 
 • Fintech е новите приложения, процеси, продукти или бизнес модели в сектора на финансовите услуги, съставени от една или повече допълнителни финансови услуги и предоставени като цялостен процес чрез Интернет. 
 • Fintech може да се счита и за „всякакви иновативни идеи, които подобряват процесите на финансови услуги, като предлагат технологични решения, в зависимост от различни бизнес ситуации, докато идеите могат да доведат и до нови бизнес модели или дори нов бизнес

През последните няколко години иновативните финтех компании, успяха да привлекат интереса на клиентите, не само с разнообразните си предложения, които се базират на бързина и удобство, но и с обещанията за ниски или нулеви такси. В известна степен експанзията им се дължи на този факт.

В началото на 2020 обаче, изглежда, че секторът започва нов стадий от развитието си – такси за услуги, които доскоро са били безплатни за клиентите, ще се появяват при все повече финтех компании. Причините за това са няколко: От една страна, този тип платформи успяват да предлагат безплатни услуги за клиентите главно поради причината, че финансовата тежест за тях се поема от инвеститорите. Това може да бъде оправдано в етап на експанзия, с цел достигане до максимален брой нови клиенти. В един момент обаче, желанието за постигане на рентабилност започва да надделява сред инвеститорите на много от тези платформи. От друга страна, натискът за увеличаване на приходите се засили и заради ковид-ситуацията, която създаде нови предизвикателства пред тези компании. 

Тези тенденции са по-скоро показателни, че целият сектор започва да достига етап на зрялост, което в дългосрочен план всъщност може да доведе до по-добри услуги за крайните клиенти. Макар и да предизвикаха недоволство сред потребителите.

Революция при таксите

Британската финтех компания Revolut, често се счита като една от най-добрите и надеждни алтернативи на високите банкови такси. Платформата предлага светкавичен международен трансфер на пари, платежни услуги, банкови карти, търговия с криптовалути, злато, акции и други финансови услуги. Значителна част от тях, макар и с някои ограничения, са достъпни и за клиентите с безплатни планове(за сега бел.а.).

Това обаче се промени от 12 август 2020 година, когато компанията започна да прилага нови такси върху някои услуги. Променят се доста такси и лимита за безплатни транзакции, но пълния набор от услуги, остават безплатни само за абонатите на Premium plan. Обмяната на валута в Premium плановете продължава да е без такси. 

Revolut обяви още, че ще повиши цената за преводи в чуждестранни валути и ще увеличи надбавката за трансфери по време на почивните дни от сегашните 0.5% на 1%, „за да покрие рисковете при промени на пазарите“. Потребителите на Revolut ще продължат да ползват по-изгодните вътрешнобанкови обменни нива през работните дни.

Разплащанията между потребителите на Revolut, трансферите на средства в рамките на една държава и евровите трансфери в рамките на единната зона на евро разплащания, която включва и България, остават безплатни. Същевременно всеки месец първият превод към сметка в друга държава остава безплатен, а за всеки следващ ще се начислява такса от 1 лев. На потребителите на Revolut, които използват безплатния план, ще се налагат такси и при извършване на валутни преводи към сметки в държави, които не използват съответната валута. 

Заради новите такси британската финтех компания дава възможността на клиентите си да закрият сметките си безплатно, ако не желаят да използват услугата при новите условия. 

Към момента ефектът от тези промени е по-скоро непредвидим, предимно поради факта, че негативна реакция от странна на клиентите не е изключена. Значителна част от тях използват услугите на дигиталната банка именно заради минималните такси за чуждестранни плащания. Някои потребители вече реагират остро поради факта, че от основаването му досега Revolut упорито се брандираше като „алтернатива на традиционните банки“ именно заради липсата на такси. 

Повишението на тарифите, обаче се случва в момент, когато приходите на компанията са засегнати и от ограниченията от всичките правителства, във връзка с т.н covid – криза, и на фона на обещанието, направено по-рано тази година, че дигиталната банка ще излезе на печалба до края на годината. Дори и с повишение на таксите обаче услугите остават много по-евтини от тези на традиционните банки. Освен това Revolut постоянно надгражда и подобрява услугите си. Същото се отнася и за останалите финтех компании.

Една от многото

Revolut официално започна да оперира в България през април 2020 година, като тогава клиентите й бяха малко над 20 хил. и бързо се увеличиха. Освен на физически лица компанията предлага услуги и на корпоративни клиенти. В България финтех компанията вече има над 200 хил. индивидуални потребители и над 2000 бизнес абоната. В международен план финтех компанията има над 10 млн. потребители в Европа и САЩ, където банката започна да оперира официално преди няколко месеца. За 2018 г. компанията е отчела близо 58 млн. паунда приходи, което е ръст с 354% спрямо предходната година. Дружеството е увеличило силно и клиентската си база, но именно разходите за привличане на нови потребители и развитие на пазарите са причината то да увеличава загубата си до 32.8 млн. паунда. През 2019 г. ръстът на клиентите на Revolut скача със 169%, докато броят на ежедневно активните потребители нараства с 380% в глобален мащаб.

По-рано тази година в нов кръг на финансиране, в който набра нови 500 млн. долара, дигиталната банка получи оценка 5.5 млрд. долара, превръщайки се в една от най-големите финтех компании в света. Редица анализатори очакват тенденцията за съкращаване на разходите и увеличаване на приходите да засегне и някои от най-големите конкуренти на Revolut като N26 и Monzo и при тях да се появят нови такси. Към момента обаче такива промени не са обявени.

Друга интересна компания за евтини и почти мигновени разплащания е  Transferwise. Центове се вземат за суми до хиляда евро и почти веднага пристигат парите, което дори и за междубанков превод в сметка в една до сметка в друга банка ако е минало 15 часа на същия ден даже пристига на следващия

Още една интересна компания за разплащания е „Золотая Корона”, но тя е ограничена само за изпращане на пари от сметки в Русия и руските републики, като източника на сметка от която се нарежда плащането. При  „Золотая Корона”, след изпратени средства, веднага се получава код, с който можеш от всяка каса на easy pay получиш сумата, плюс в някой банки партньори на Easypay също. Цените са изключителни ниски граничещи със„смешни”. Компенсират се с малко по-големия курс на превалутиране примерно от рубли в евро.

Конкуренцията в начина на плащане е едно от нещата, което правят финтех компаниите конкурентни на банките т.е конкуренция са на банките по такси и услуги, но те оперират( за сега) само с различни видове национални валути

Една новост набира скорост – Криптовалутите и особено през 2020, когато цената на Bitcoin скочи от 4 хиляди долара за единица биткойн на 58 000 долара за единица към 10.02.2021

Причината за това е, че редица световни компании припознаха Bitcoin за средство за размяна на сериозни сделки като компанията pay pal. 

Но силата на Bitcoin се усети и затова, и този рязък скок е поради това, че компанията за електрически автомобили Тесла, реши да инвестира в биткойни, за да може да „позволи“ на своите клиенти да се разплащат с тази валута. 

Епъл, през януари 2021 също отбеляза, че редица услуги ще могат да се плащат и с биткойни. 

Друга причина за ръста на Биткойна и интереса към него е това че през 2020 година имаше голям приток на инвеститори от мащабни институции като пенсионни и университетски фондове и инвестиционни тръстове. 

Този път големи имена като милиардера инвеститор Пол Тюдор Джоунс и застрахователния гигант MassMutual са инвестирали сериозно, докато дори бивши противници като „Дж. П. Морган“ сега казват, че биткойн  може да има светло бъдеще. Всичко това спомага за увеличаване на доверието в криптовалутата и показва, че тя става все по-разпространена. 

Visa също започва да оперира с биткойни. Въвеждането на финансови продукти като биткойн фючърси и опции, както и свързани с блокчейн фондове, позволи на инвеститорите, които иначе биха се страхували от нестабилност, да се включат в пазара. Биткойн фючърсите означават, че инвеститорите могат да спекулират с падащите цени.
Дори централните банки започват да приемат криптовалутите. 

Според публикация във вестник „ Дневник”, Русия, Китай, Канада, ЕС и много други или вече работят върху дигиталните валути на централните си банки (CBDC) или публикуват технически документи, описващи намеренията си да го направят. Това е очевиден знак, че основните играчи в стария финансов свят виждат криптовалутите като бъдещето. Междувременно американският федерален регулатор обяви, че потребителските банки могат да извършват плащания със „стабилни монети”, които са криптовалути, обвързани с традиционните валути. 

Конкуренцията с банките при криптовалутите е по отношение на валутата,  с която оперират от една страна и от това, че бързо и лесно се извършва плащането. При плащанията с криптовалути и ползването на финтех компаниите (поне за сега според автора), клиентите имат усещане за по-голяма сигурност и усещане за по-голяма надеждност в съхраняване на спестяванията отколкото в  банките, защото банките винаги могат да предизвикат фалит изкуствено или да бъдат употребени в такъв случай, докато целта на частните компании са: 

 • максимална печалба, репутация и сигурност. Това е стремежът им. А това се постига с постоянни подобрения и оптимизация в тяхната работа, сайтове и приложения и в повишаване сигурността и защитата на своите клиенти от хакерски атаки. Иначе репутация рухва за минути и после всичко обикновено не се възвръща. А банките, обикновено се „спасяват“ от правителствата, поради различната обвързаност и корпоративни зависимости и интереси на власта в банкирането. 

Конкуренцията е и по отношение на бързото и лесно разплащане само с един клик и потвърждение на 3Д пароли(статични и динамични). Прехвърлянето на средствата се осъществява веднага, както при биткойна така и при разплащания например между потребители на Revolut. Най- важното: всичко протича и без никаква такса!

Без никаква такса е и ползване на банкови карти VISA от всеки един банкомат. Даже и в страна нерезидент, в която се ползва картата от клиента.
Безплатно е тегленето и в брой на суми до определен лимит. Над  този лимит, се заплаща такса, която е и необозримо по-малка, от таксата на всяка една банка при теглене, на каквито и да е суми. Особенно това важи за по-големи суми над лимита в сравнене с търговските банки. 

Няма сложни процедури по регистрация, няма изисквания да се дават информация или прекалени данни за фирма или физическо лице. Всичко е бързо, удобно, сигурно и евтино за администриране. Няма и месечни такси за обслужване на акаунта(виртуалната сметка).

Търсят се и алтернативи за „спасение“ и сигурност, поради това че световната икономика е в голяма неясност и лишена от всякаква логика и възможности за планиране и вземане на стратегически решение, считано от март 2020. 

Несигурниостта винаги отблъсква инвеститорите от дългови инструменти, от валути на страни под риск и неясност. Отблъсква ги и от банките поради опасения за фалит.
Така се получава един съвсем естествен, без особени усилия от страна на финтех компаниите, ръст на броя на клиентите и броя на услугите и плащанията, които се осъществяват през тези компании.

Конкурентността на дигиталните валути и разплащания, различни от тези на банките, чрез финтех компаниите ще се увеличава. Ще се увеличават и ролята и пазарния дял на финтех компаниите, поради това че таксите при тях са или нулеви за транзакции, в по-голямата си част от услугите, или минимални, но в достатъчно по-малки размери от тези на банките ако въобще са платени.
Несигурноста ще подтиква инвеститорите да търсят алтернативи на оптимизация и намаляване на риска от предстоя на средствата им в банкови институции.

Ще търсят и варианти за преместване на средствата им от традиционйите банкови сметки или прехвърлянето им към сметки в финтех компании или варинти, при които средствата могат да се обръщат бързо и с един клик в телефона, таблета или компютъра, без да се налага попълване на платежни нареждания и съобразяване с ограничения в обикновените търговски банки.

Ще търсят и възможности за трансфериране на средствата, мигновено по други сметки или в други валути, като криптовалута например, или покупка на други активи, без да се следва тромавостта и ограниченията на традиционните банки по отношение на средствата. 

Другото, което се взема в предвид от инвеститорите е, че „печатането“ на биткойни не се случва безлимитно, както това не спира да се случва при печатането на национални валути.

Биткойна наверно ще набира скорост, поради това че:

 • в състояние на криза и рецесия, в които се намира в момента световната икономика
 •  и като добавим изкуствената криза(covid), в която сме поставени и която скоро ще се превърне и в остра икономическа криза, поради затворените икономики
 • и общата изкувственост на ситуацията, не развиваща се по обикновено свободно и естествено, 
 • поради това, че всички остри дефицити (по мнение на автора), генерирани поради уж спасителните програми на правителствата ще бъдат покрити от основно МВФ и наверно СБ, със заеми към правителствата за покриване на всички държавни дефицити(наверно и с твърде неизгодни условия и лихви). 

*   *   *   *   *

В не един коментар и в не един форум присъства предсатвител на МВФ, който подтиква към харчене на средства, уж с цел преодоляване на измислената и скалъпената пандемия. Но при не работещи икономики и падове в тази връзка и при невъзможност за елементарно планиране в следствие на безумни и неадекватни ограничения, резултата ще е увеличение на  дефицита, който поради неработещи икономики,  ще бъде покрит само с нов, лавинообразен дълг.

 Тази нова сложност за икономиките „криза в кризата“, съчетана с общата несигурност и невъзможност понякога за каквото и да е адекватно планиране, поради безумни, нелогични и непоследователни  ограничителни мерки на правителствата, ще промени общата схема на планиране. 

Всички тези действия на правителствата,  лишении от елементарна логика, не облужващи суверинитета на отделните страни, не следващи никаква пазарна логика и икономически закони, и липса на всякава последователност, ще промени и настроенията у банкерите и ще пренастрои банковата система тотално. Ще пренастрои и нейните начини за водене на „битка“ за клиенти т.е ще промени тотално моделите и концепциите на известните до момента модели в нормална или съществуваща до сега, по-скоро, естествена конкуретна среда. Наверно скоро, ще се случат нови сътренесия и „рестартове“. 

Дано, те да не са предмет на безумието, в което, в момента е поставен световният икономически и въобще социален свят и в тази връзка и банковата система, като част от този икономически свят.

Ще навлиза изкуствения интелект, ще се развиват технологиите, ще се губи връзката с естественото, ще се променят наверно световете на хората. Незивестността и опасенията ще властват в световната икономика, наверно не за кратко. 

Но рано или късно, жаждата за свобода, в която сравнително нормално да се правят прогнози и разчети, би трябвало да се появи като усещане у хората. Ще бъдем свидетели наверно на войни и остри икономически кризи и възстановявания преди това. 

Сигурен съм в едно: човешкото и стойностното, винаги са водили и крепили този свят. Затова наверно по един ли друг начин, хората са се връщали към баланса, спокойствието на живота и свободата си. 

Това, след себе си, би върнало отново всички познати модели на икономикса, създадени в една адекватна, пазарна обстановка и създавани в балансирана среда. 

Бавно и полека наверно ще се върнат по-скоро естествените пазарни механизми, при които държавата регулира, но не се намесва изцяло, а конкурентността и състезателността у фирмите, ще се нормализира и всичко това ще поведе след себе си останалите сектори в адекватна и достъпна среда на информираност и възможност за планиране и вземане на правилни решения, в среда на състезателност и конкурентност. 

Съвременната икономика е сложна смесица от технологии, алчности и безумие. Кое от тях, или по-точно, кои от тях и доколко ще бъдат “ победени“ от нормалността и това ще върне нещатата към адекватността и близкия до икономичкеска свобода доскорошен свят, времето ще покаже. 

От хората зависи, доколко ще се поддадат и приемат новите технологии и ограничените си свободи. 

Баланса в природата винаги се възстановява и при растенията и животните, и в живота на хората. 

Всичко е въпрос на време и главно на осъзнат и логичен стремеж към лично щастие и благоденствие! Останалото е отлагане на възстановяването на баланса!

 


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.