Ферма за стриди

Сергии Ората, човекът, който оборудвал римските домове с душове, има и друг важен принос за приятния живот – създаването на ферми за стриди. Той ги организирал в залива Байе, близо до първите курортни градчета на италианския бряг, около днешен Неапол, приблизително през 90 г. пр. Хр.

Европейска нощ на учените 2022 г.: