Федерация

В древна Гърция хората, населявали областта Бео-тия, били смятани от останалите за скучни и не особено умни. Те твърде малко били докоснати от гения, превърнал древните елини в изключителни хора. А също и от абсурдната разделяща идея за независимост, която правела малките гръцки свободни градове невероятно разединени. През 447 г. пр. Хр. от десет бе-отийски градове-държави била създадена първата федерация – сътрудничество между държави, основано на равноправие в политическо отношение и подчинено на общо право. Федералното правителство заседавало в Тива, главния град на Беотия. То се председателствало от архонт и четиричленен съвет. Изпълнителната власт била поверена на „беотарсите“, които се избирали за срок от една година от всяка от единайсетте приблизително еднакви избирателни области. Това били първите управници, избирани като представители на местните избиратели.

Европейска нощ на учените 2022 г.: