Фалшивата майка

 

Редът и порядъкът в колониите на мравките се поддържат не само с химични сигнали, но и със звуци. Една малка пеперудка се е научила да имитира гласа на кралицата майка и по този начин си осигурява всички удобства в мравуняка.

За всички успехи, с които са се сдобили мравките за 100 милиона години еволюция, са отговорни не само тяхното трудолюбие, но и отличната организация на труда в колонията. Всяка мравка знае своето място и своите задължения и се подчинява на команди, които мравките си разменят чрез миризми, вкусове, докосвания, звуци. Точно това обаче се явява и тяхната слабост. Някои видове са се научили да експлоатират тези сигнали.

Малката пеперудка Maculinea rebeli има доста екстравагантен жизнен цикъл. След излюпването си и едва вкусила от зелените листа, малката гъсеничка пада на земята и започва да отделя специфични миризми.

Работниците на мравките Myrmica schencki, които сноват наоколо, веднага надушват тези аромати, които са идентични с тези на техните личинки, и веднага пренасят малката гъсеничка в мравуняка, където тя е в пълна безопасност, добре нахранена и охранявана от всякакви неприятели и бедствия.


РЕКЛАМА:

***

Всъщност тя си живее по царски в мравуняка, нея я хранят и отглеждат по-добре и от собствени личинки. Мравките хранят малкия паразит със сдъвкана храна, като й я подават направо в устата. Дори в гладни години те убиват все още неизлюпените малки мравки, сдъвкват ги и с тях гранят гъсеницата. Тайната на пеперудката Myrmica schencki наскоро бе разкрита – тя издава звуци, които много наподобяват тези, издавани от кралицата майка. Още по-поразително е, че и какавидата издава звуци, които още повече наподобяват тези, издавани от кралицата майка. По този начин работничките се подчиняват на сигналите, издавани от гъсеничката и какавидата, и за тях командите, идващи от паразита, са с предимство.

 

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: