Европейският парламент спира финансирането на ITER

Европейският парламент не включи допълнителни 1,4 млрд. евро от бюджета за 2010 г. за строителството на Международния термоядрен реактор. В проекта участват Япония, САЩ, Индия, Китай, Южна Корея, ЕС и Русия. За 2011 г. участниците ще трябва да защитават отново проекта и да получат финансиране от бюджета през 2011 г.

Строителството е започнало във Франция през 2007 г. Съоръжението ще трябва да даде на човечеството знанието за управление на термоядрения синтез, същият, който протича в Слънцето, и с това да има възможност да произвежда безопасна, екологична и на практика неизчерпаема енергия. Създатели на идеята през 1951 г. и автори на първите реактори от типа ТОКАМАК са Андрей Дмитриевич Сахаров и Игор Евгениевич Тамм. В такъв вид реактори ядрата на деутерия и трития се сливат с образуването на ядро на хелий (алфа-частица) и на високоенергиен неутрон. За да може да се управлява процесът, се налага тези газове да се нагреят до 100 милиона градуса по Целзий, т.е. повече, отколкото е температурата в Слънчевото ядро.

Стойността на проекта, както винаги, нараства над първоначалната. От 5 милиарда евро по план, през 2010 г. стана ясно, че стойността ще е около 15 милиарда. Колкото и да е тя, човечеството трябва да я плати. Защото това ще го вкара от 21. в 22. век и ще му отвори пътя към огромните нови хоризонти на бъдещите технологии и живот. Днес, в началото на 21. век, живеем със самочувствието, че сме в епоха на технологични върхове, дори имаме технологичен потенциал, спъван от различни социални пречки. И все пак новият реактор ще тласне света напред така, както може би го тласнаха големите постижения на индустриалната революция от началото на 20. век.

Този процес никога не бива да спира, защото той е пътят на човешкия род напред и нагоре. Впрочем, дали е съвпадение, или може би нарочно, съкращението ITER означава не само International Thermonuclear Experimental Reactor (Международен термоядрен експериментален реактор), но и „път” на древния и вечен латински език.


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***