Европейските градове на бъдещето

image043.png

Нашите градове са движещата сила на културни, демографски и икономически промени, но бързият прогрес може да бъде за сметка на околната среда.

image043.png (524×218)

Изследователският проект TURAS, финансиран от ЕС, търси творчески решения на екологичните предизвикателства, пред които са изправени нашите бързо нарастващи европейски градове. Проектът изработва стратегии за преход, чрез които да се даде възможност на градовете да станат по-устойчиви и да намалят своя екологичен отпечатък. Изследователските области на този амбициозен проект варират в зависимост от конкретните приоритети на всеки град-участник: увеличаване на градското биоразнообразие и подобряване на градския живот в общността (Дъблин и Нотингам); подмяна на общинската енергийната система с такава от 100% възобновяеми източници до 2050 г. (Олбор); подкрепа за устойчиви местни фирми (Брюксел и Рим ); намаляване на риска от наводнения (Ротердам, Любляна, Щутгарт и Лондон).

Проектът TURAS обединява представители на местната власт, МСП и изследователи от Ирландия (координатор), Дания, Обединеното кралство, Италия, Испания, Холандия, Германия, Белгия, Тайван, Сърбия, България и Словения.

Контакти / Интернет сайт на проекта TURAS


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: