Еврокомисарят Мария Габриел ще се запознае с възможностите на българския суперкомпютър

Еврокомисарят по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел ще посети Института по информационни и комуникационни технологии на БАН днес, 13 октомври 2017 г.,  и ще се запознае с възможностите на българския суперкомпютър Авитохол, който е най-мощният изчислителен ресурс в региона на Югоизточна Европа.

При въвеждането му в експлоатация през юли 2015 година той заема 332-ро място в класацията на световните суперкомпютри (Top500). Суперкомпютърът се използва за решаване на големи изчислителни задачи в области като екология, климатология, молекулярна динамика, културно-историческо наследство и други. На този компютър бяха извършени много бързи високоефективни изчисления във връзка с прогнозирането на екстремните снеговалежи през отминалата зима.

Посещението на еврокомисаря е в 13:00 часа, на адрес  ул. Акад. Г. Бончев бл. 8 / до Издателството на БАН /


Европейска нощ на учените 2022 г.: