Еволюцията на птиците – резултат от драстична промяна в развитието на динозаврите

120530212105-large.jpg

Изследователи от  Университета Харвард, Тексаския Университет в Остин са открили доказателства, че еволюцията на птиците е резултат от драстична промяна в развитието на динозаврите. Учените отдавана знаят, че птиците са наследници на динозаврите. Вместо да им отнема години, за да достигна полово развитие както много от динозаврите птиците са ускорили часовника – на някои видове им отнема не повече от 12 седмици за да израснат – имайки възможност да запазят характеристиките на бебе динозаври.
„Това, което е интересно за изследването е начина по, който показва еволюцията  като развоен феномен,“ – казва Асхат Абзханов (Arkhat Abzhanov) доцент в Харвард и съавтор. – „ Чрез промяна в биологията при развитието, природата е успяла да създаде модерната птица – съвсем ново създание – която сега с около 10 хиляди вида, е сегашната най-успешната група от земни гръбначни на планетата.“
Докато е ясно от наблюдението върху черепите на динозаврите и днешните птици, че те са много различни – динозаврите има отличително продълговати муцуни и усти пълни със зъби, докато птиците имат пропорционално по-големи очи и мозък – това което започна изследването беше реализацията на това, че черепите на птиците и малките динозаври са много близки.

http://www.sciencedaily.com/http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/120530212105-large.jpg


Европейска нощ на учените 2022 г.: