EURAXESS Smart Talks

Представяме на вниманието Ви първите епизоди от поредицата EURAXESS Smart Talks.

 

Епизод 1 „Discover Careers Beyond Academia” разглежда темата защо учените трябва да търсят възможности за кариерно развитие извън академичните среди, специфичните пречки, с които те се сблъскват при прехода към индустрията и как мрежата EURAXESS може да им окаже съдействие. 

В първата част на епизод 1  ще чуете Xavier Eekhout (ЕURAXESS HBO – Испания), който разказва за успешното реализиране на EURAXESS менторинг програмата REBECCA, последван от интервю с Tomas De Garay Herrera, завършил тази програма. Ще чуете и задълбочено обяснение за това как EURAXESS може да помогне на младите изследователи в кариерното им развитие от  Dalila Coviello, Координатор на информационните системи за портала EURAXESS на ЕК.

Във втората част, Dean Hogan (експерт по кариерно развитие), споделя практически съвети,  а Dr. Udo Greiser разказва своята лична вдъхновяваща история за успеха на прехода от академичните среди към висока позиция в индустрията. Още полезна информация ще сподели Slaven Misljencevic служител по политиките в Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия.

 

Епизод 2 „Tips and perspectives on the gender gap in academia” разглежда  въпросите какво е действителното положение на жените в академичните среди, кои са последните развития в политиката на ЕС, както и мерките за преодоляване на различията между половете и практическите съвети за постигане на баланс между професионалния и личния живот. 

В първата част на епизод 2 ще чуете съвети и прозрения от две увлекателни интервюта с Oriana Bertucci, кариерен експерт и Dr. Giovanna Debernardi (Доктор по международно частно право и съдия). 

Във втората част ще Ви срещнем с Prof. Tali Mass (получател за 2020 на престижния грант на Европейски съвет за научни изследвания) и Dr. Anne Pepin, Старши служител по политиката в сектор „Пол“ в ГД „Изследвания и иновации“ на Европейската комисия. 

 

Епизод 3 „From Science to Startup: Inside Information» е посветен на предизвикателствата, пред които са изправени учените при прехода от академичните среди към предприемачеството и как EURAXESS може да помогне на младите изследователи, които са се насочили към кариера в предприемачеството. 

В част първа на епизод 3 Prof. Milan Zdravkovic, ръководител на инициативата за предприемачество EURAXESS Hubs project, споделя съвети за млади таланти, а Vaido Mikheim, участник в турнето на EURAXESS Hubs start-up – своята гледна точка за естонската стартираща екосистема. 

Във втората част ще чуете вдъхновяващата история на успеха на носителя на Нобелова награда Prof. Dan Shechtman, който ще сподели своите съвети и прозрения като опитен наставник по предприемачество в престижния Израелски технологичен институт Технион.

Можете да слушате епизодите директно от уебстраницата:

https://www.buzzsprout.com/1998474 

или чрез някои от предпочитаните от Вас подкаст-приложения (като Spotify, Google podcast, Pocket Casts и др.)

Епизодите са на английски език и са разработени в рамките на проекта EURAXESS Hubs, финансиран по програма Хоризонт 2020, GA101035541.

Последвайте EURAXESS България във Facebook и LinkedIn 

Европейска нощ на учените 2022 г.: