EURAXESS: Ресурси и инструменти на мрежата за кариерно развитие II

 

В това издание ще се запознаете с най-новият инструмент за кариерно развитие, създаден от екипа на EURAXESS към СУ „Св. К. Охридски“ и ще намерите подпомагащи инструменти и линкове към обучения чрез самостоятелна работа, материали и възможности най-вече да разширите своята научна мрежа. 

Представяме ви менторската програма на мрежата “Shape the future of a Researcher coming to Europe”

Познаването на собствените ни умения, силни страни, ценности и мотивация е от голямо значение когато обмисляме бъдещи възможности и различни пътища за кариерно развитие. Особено когато сме насочвани и подпомагани от ментор, който, за разлика от научния ръководител или колега от същата област:

 • не е формално обвързан с вашето развитие като тях,
 • има познания и опит в различна научна област, среда, организация, страна,
 • има широка мрежа от научни контакти, и 
 • е готов да сподели всичко това с вас, да отдели време и усилия за да отговори на вашите въпроси, да ви посъветва от гледна точка на своя опит и да ви открие нови възможности за развитие! 

Въпреки, че заглавието на програмата подсказва, че тя е замислена като инструмент насочен към подпомагане на учени пристигащи в Европа, тя е практически насочена към всички, които искат:

 • да споделят знания, умения, опит и се учат от опита на другия,
 • да установят международно сътрудничество с изследователи, до които те обикновено нямат достъп, и
 • придобият ценна представа за това как работят други изследователски организации.

Често има предварително изградена неточна представа за менторството, затова тук ще представим няколко важни момента, които да помогнат за разбирането на този процес и за извличането на маскимална полза от такъв вид научно сътрудничество.

 • Менторството е двупосочна връзка за споделяне на знания: и двете страни трябва да бъдат ангажирани и да се изслушват една друга и да могат да се учат в процеса.
 • Менторството е партньорство: предоставяне на възможност както на ментора, така и на наставлявания, да споделят умения, опит и експертност.
 • Менторството е ценно и полезно: помага за личния и професионален растеж и развитие и на двете страни.
 • Менторството е път за саморазбиране, самоосъзнаване и самопознание чрез насоките на по-опитния в определена научна област, среда, организация, страна.

Вижте краткото видео, отговарящо на най-честите въпроси, които възникват при запознаване с програмата:

 

За краткото време от създаването си – по-малко от месец, програмата предизвика мащабен интерес сред учени от цял свят. Регистрираха се близо 500 учени и броят им се разраства ежедневно. Инструментът и програмата са предвиден да работят изцяло онлайн, както за автоматичното свързване на двойките, така и за техните срещи.

АПЕЛИРАМЕ КЪМ УЧЕНИТЕ С ОПИТ В БЪЛГАРИЯ И/ИЛИ МЕЖДУНАРОДНА СРЕДА!

Към настоящия момент регистрираните като ментори са три пъти по-малко от учените в начален етап на кариерата си, което е обяснимо. В периода на пандемията КОВИД-19 възможностите за научни срещи, конгреси, присъствени обучения и семинари са ограничени и интересът към менторинг програми, особено към европейски такива е огромен. Но и често се среща например следния случай – вие имате нужния опит и интерес, но никога досега не сте наставлявали колега в подобна програма. EURAXESS мрежата има отговор – можете да ползвате насоките и подкрепата на координаторите на програмата, както и инструментите по проект създадени от екипа на EURAXESS към СУ „Св. К. Охридски“ за подкрепа на ментори на бежанци учени:

 

Въпреки, че са насочени към бежанци учени, има основни компоненти, които са общовалидни и могат да ви помогнат при първо участие като ментор.

 

Предлагаме ви да се включите при интерес и молим да разпространите тази информация! Благодарим!

Ако имате въпроси, пишете ни на: mobility@fmi.uni-sofia.bg 

 

 

***

Подаряваме ти първите 11 статии от брой 140 тук>>