Етнологията в България

Etnologia na Bulgaria1.jpg

 Етнологията в България –

история, методи, проблеми

 

Ана Лулева, Валентина Васева, Иванка Петрова, Петко Христов

 


РЕКЛАМА:

***

 http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/Etnologia%20na%20Bulgaria1.jpg

   Сборникът представя съвременното състояние (тематични области, методи, подходи) на етнологията и етномузеологията в България, историческото развитие на науката и институциите й (научни звена, университетски кадри, музеи), както и посоките на бъдещето й развитие като част от етнологията и антропологията в Европа. Авторите са водещи съвременни учени и музейни специалисти. Сборникът ще представлява интерес както за български изследователи, музейни специалисти, преподаватели и студенти по етнология, така и за международната общност на българистите и етнолозите.

 Първо издание

 ISBN 978-954-322-466-1

 409 стр.

 Цена 15.00

Купи: http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=972

 

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: