Ентомолозите предупреждават, че изменението на климата въздейства върху насекомите

Ентомолозите предупреждават, че изменението на климата въздейства върху насекомите

Ентомолозите предупреждават, че изменението на климата въздейства върху насекомите

Ентомолозите предупреждават, че изменението на климата въздейства върху насекомите


Направи дарение на училище!***

 

В нов научен преглед екип от 70 учени от 19 страни предупреди, че ако не се предприемат стъпки за защита на насекомите от последиците от изменението на климата, това „драстично ще намали способността ни да изградим здрави, функционални екосистеми.“

Позовавайки се на изследвания от цял ​​свят, екипът представя песимистичен сценарий за краткосрочния и дългосрочния ефект от климатичните промени върху насекомите, чието развитие е пряко свързано с температурата и влажността на околната среда. „Глобалното затопляне и екстремните метеорологични явления вече заплашват някои насекоми с изчезване и ще става по-лошо, ако настоящите тенденции продължат“, казват учените. „Тези промени при насекомите могат да засегнат и нашия, човешки вид по доста драстичен начин. Като един вид от милиони видове на Земята, ние хората също има вероятност да изчезнем“, каза Espíndola. 

Насекомите играят значителна роля в екосистемите, като преработват хранителни вещества и подхранват други организми по-нагоре в хранителната верига, включително и хората. Голяма част от световната продоволствена сигурност на човечеството зависи от опрашители като пчели и пеперуди, а други видове съдействат за контрола на числеността на вредителите, пренасящи болести по растения и хора.


Разбери повече за БГ Наука:

***

Това са само някои от екосистемните услуги, които могат да бъдат компрометирани от изменението на климата, предупреди екипът от учени. За разлика от бозайниците, много насекоми не са в състояние да регулират собствената си телесна температура. Тъй като са толкова зависими от външни условия, те могат да реагират на изменението на климата по-остро от другите животни.

За да оцелеят някои насекоми ще бъдат принудени да се преместят на места с по-хладен климат, а при други ще се промени тяхната плодовитост, жизнен цикъл и взаимодействия с други видове.

Според едно проучване, цитирано от Espíndola и други учени, ареалите на почти половината от всички видове насекоми ще намалеят с 50% или повече, ако планетата се нагрее до 3,2°C. Ако затоплянето бъде ограничено до 1.5°C, което е целта на глобалното Парижко споразумение за изменението на климата, диапазонът на засегнатите насекоми ще бъде около 6%. Драстичните промени в ареала на даден вид могат да застрашат тяхното генетично разнообразие, потенциално възпрепятствайки способността им да се адаптират и оцеляват. 

 

От друга страна, изменението на климата може да направи някои насекоми по-често срещани и опасни за човешкото здраве и селското стопанство. Очаква се глобалното затопляне да разшири географския обхват на някои вектори на болести (като комари) и вредители, които увреждат селскостопанските растения. „Много вредители всъщност са всеядни“, каза Еспиндола. „И това са насекомите, които въз основа на анализа, са най-малко засегнати от изменението на климата.“

Екипът отбеляза, че ефектите от изменението на климата често се усложняват от други въздействия, причинени от човека, като загуба на местообитания, замърсяване и въвеждане на инвазивни видове. Комбинирани, тези стресови фактори затрудняват адаптирането на насекомите към промените в тяхната среда.

„Въпреки че вече усещаме резултатите от климатичните промени, не е твърде късно да се вземат мерки“, казват учените. Анализът им очертава стъпките, които политиците и обществеността могат да предприемат, за да защитят насекомите и техните местообитания. Някои от препоръките на учените са: постепенно премахване на изкопаемите горива, ограничаване на замърсителите на въздуха, възстановяване и трайна защита на екосистемите, насърчаване предимно на растителни диети, преминаване към кръгова икономика и стабилизиране на глобалното човешко население. Най-простите и бързо приложими начини включват екологосъобразен начин на управление на обществени, частни или градски градини и други зелени площи, избягване на пестициди и значителни промени в използването на земята, когато е възможно.

Водещият автор на статията, Джефри Харви от Холандския институт по екология, каза в изявление, че са необходими спешни действия за защита на насекомите и екосистемите. „Насекомите са жилави малки същества и все още има възможност да коригираме грешките си“, каза Харви. „Ние наистина трябва да въведем политики за стабилизиране на глобалния климат. Междувременно, както на правителствено, така и на индивидуално ниво, всички можем да се включим и да направим урбанизираните територии по-благоприятни за насекоми.“

 

Превод: Петя Матева

Източник: https://www.sciencedaily.com/releases/2022/11/221107110028.htm


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.