Електронно дистанционно обучение стартира в СУ

До края на месеца в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ стартират 8 проекта за развитие на електронни форми на дистанционно обучение. Финансовото обезпечаване е по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Инициативата обхваща 8 факултета, като за всеки от тях са отделени между 600 и 750 хиляди лева. Целевата група на проекта обхваща близо 10 хиляди студенти и над 200 експерти, като основната цел е осигуряване на равен достъп до качествено висше образование в широк спектър до хуманитарни специалности. Иновативният образователен подход ще дава възможности за обучение и на работещи лица, без продължително откъсване от трудовата им среда, както и ще засилва социалното включване на лица със специфични образователни потребности. Електронната дистанционна форма на обучение ще бъде крайно практична и за лица, живеещи извън столицата.

Предвижда се изготвянето на онлайн репозиториум с електронно учебно съдържание и обособен видеоархив, както и оборудване на зали за видеоконференции. Ще бъде създаден и специфичен софтуер за превенция на плагиатство.


Европейска нощ на учените 2022 г.: