Електронната среда на обучение през фокуса на преподавателите – анкетно проучване за установяване мненията и нагласите на действащите учители в България


Реклама:

Безплатен курс „Комуникация на науката“***

 

Резюме

Статията представя резултатите от проведено анкетно проучване на принципа на онлайн групова анонимна анкета сред 53 действащи български преподаватели в Република България. Основната цел е да се установят мненията и нагласите, които битуват сред учителите за ефективността на електронната образователно-учебна среда. Фокусът на изследването се съсредоточава върху извеждането на ключови за българската образователна среда изводи в положение на извънредна пандемична обстановка. Установява се доколко успешни са образователните модели на обучение, както и каква е личната и професионална нагласа на учителя при работа в дистанционна нефизическа атмосфера. Заключението, което може да се направи въз основа на проведеното изследване, е, че българските учители са адаптивни и високомотивирани професионалисти, за които най-важното предизвикателство е да приложат ефективни образователни модели към своите възпитаници в онлайн учебна класна стая. 

Ключови думи: електронно обучение, нагласи, учители, онлайн анкета, образование, обучение


Разбери повече за БГ Наука:

***

 

Въведение

Електронната учебна среда се наложи като алтернативна форма на традиционното присъствено обучение поради обстоятелствата, породени от пандемията с COVID-19. От метод на препоръчителна основа, използван в отделни сегменти на обучителния процес, е-обучението преимуществено измести през последните две години функциониращата базова система на физическата образователна среда. Немалко усилия се полагат, за да се спомогне учениците да не изпускат важен учебен материал, като за изключително кратък период от време образователната система се адаптира към нуждите на съвременния дискурс и положи неимоверни усилия както в учителски персонал, така и в електронни учебни материали да осигури нужните за всеки ученик образователни материали и онлайн урочни часове. 

В периода август – септември 2021 г. се проведе онлайн анкетно проучване сред 53 учители от начален етап на училищно образование в училищата СУ „Отец Паисий“ и ОУ „П.Р. Славейков“ с. Средногорци . Целта е да установят мненията и нагласите на учителите относно електронното дистанционно обучение при ученици в начален етап на обучение, което ще допринесе за подобряване на моделите на дейността в училище и за усъвършенстване  на комуникационните и обучителни стратегии, които се прилагат. Проучването е напълно анонимно. Математико-статистическите данни са обработени чрез платформата Google forms.

 

Анкетно проучване за установяване на мненията и нагласите на началните учители относно електронното обучение

Първите няколко въпроса от анкетното проучване са насочващи и са свързани с опознавателните характеристики на анкетираните респонденти, като имат отношение единствено към профила на анкетираните лица, не към концептуалната рамка на изследването. 68,4% са жени, а 31,6% са мъже, учители в начален етап на образование. Впечатление прави, че немалка част от мъжете предпочитат тази професия.

 

Цялата статия, както и много други, можете да прочетете в новият Брой 157 на списанието.


Реклама:

сп. "Българска Наука", брой 168 (Този брой е безплатен)***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.