Електрокардиограма

Електрокардиограмата или ЕКГ е записаният изходен резултат на електрическата активност на сърцето. Електрическото напрежение, произведено от електрическата проводимост на сърцето, измерено през кожата в различни точки чрез електроди, за определен период от време се записва на лентата, или на компютърен екран.

Проверката на електрическата активност на сърцето е неинвазивен тест, широко разпространен в болници и клиники. Резултатите могат да предоставят информация за физиологичното състояние на сърцето в покой или при натоварване и показват сърдечни заболявания, като миокарден инфаркт и аритмии.

Откриването на електрокардиографа и въвеждането на електрокардиограмата е направено от Вилем Ейнтховен, за което той е награден с Нобелова награда по физиология или медицина през 1924 г. Първоначално той се занимава с електрофизиология и установява, че сърцето има електрофизиологически свойства, които могат да бъдат регистрирани. Захваща се да работи с живачен капилярен уред, с какъвто вече е бил постигнат известен напредък в областта още в края на ХІХ в., като с помощта на математически анализи той успява да усъвършенства образа, който се получава. След това Ейнтховен конструира струнен галванометър, с чиято помощ се прави електрокардиограма с вече достатъчно добро изображение. Той въвежда съвременната терминология на кривите на ЕКГ и описва някои нарушения в работата на сърцето.

 


РЕКЛАМА:

***

  1. Първите електрокардиограми са записани от Габриел Липман чрез използване на живачен електрометър. Кривите които той е записал са с монофазен характер и само напомнят съвременните ЕКГ.
  2. Обикновено има 12 ЕКГ отвеждания – 6 периферни и 6 прекордиални. На крайниците са 3 двуполюсни и 3 еднополюсни отвеждания.
  3. Всяко от 12-те ЕКГ отвеждания записва електрическата активност на сърцето от различен ъгъл и следователно се подравнява с различни анатомични области на сърцето.
  4. Всички вълни на ЕКГ проследяване и интервалите между тях имат предвидима времева продължителност, диапазон от приемливи амплитуди и типична морфология. Всяко отклонение от нормалното проследяване е потенциално патологично и следователно – с клинично значение.
  5. През 1927 г. General Electric разработват преносим апарат, който може да произвежда електрокардиограми без използването на струнен галванометър. Това устройство вместо това комбинира усилвателни тръби, подобни на тези, използвани в радиото, с вътрешна лампа и движещо се огледало, което насочва проследяването на електрическите импулси върху филма.

 

С подкрепата на проекта Science+


Европейска нощ на учените 2022 г.: