Египет (1798-1917 г.)

1798—1799 г.

Поход на Наполеон до Египет, който по това време принадлежи на Турция. Французите се стремят да основат колонии в Египет, като по този начин затворят пътя на Англия до Индия. В битка при Абукир, англичаните унищожават френския флот. След сключване на мирен договор в Амиен, французите се изтеглят от Египет.

1805—1849 г.
Наместник в Египет става турският генерал Мехмед Али — прославил се в боевете с французите. Смел и талантлив реформатор, той реорганизира въоръжените сили и се стреми да извоюва пълна самостоятелност на Египет и да подчини Сирия. Получава подкрепата на Франция, която иска да го използва за свои цели.

1811 г.
Мехмед Али покорява Горен Египет и след като разгромява водачите на мамелюците става фактически едноличен господар на цял Египет. Сега неговата цел е да отхвърли зависимостта си от Турция.

1811—1819 г.
Покорени са вахабитите в Арабия. (Вахабитите са последователи на пуританско религиозно-политическо учение в исляма, разпространило се в Централна Арабия. Към началото на XIX в. обединяват почти целия Арабски, полуостров в една държава, разгромена от Египет).


РЕКЛАМА:

***

1820—1822 г,
Мехмед Али завзема територията край Горен Нил. Реорганизира армията и флота. Икономическо развитие на страната. Усъвършенстване на администрацията. Реализират се редица обществени мероприятия: строят се канали и бентове, които имат голямо значение за земеделието.

1831—1832 г.
Завзета е Сирия, после — Палестина, Киликия и част от Анадола (1832 г.). Интервенция на европейските сили, който подкрепят Турция и спират похода на Али.

1839—1840 г.
Мехмед Али става наместник и в Сирия. Турция полага усилия да сломи могъществото на Али. Едва съвместната намеса на Англия, Русия, Прусия и Австрия в защита на Турция спира победоносния поход на Али (1840 г.). Англо-австрийският флот пленява корабите на Али, който се изтегля от Сирия. Други негови провинции са териториално орязани.

1841 г.
Капитулация на Мехмед Али. Възстановена е турската хегемония в Сирия. На Али е призната наследствена власт в Египет и му се налага англо-турската търговска конвенция от 1838 г която предоставя привилегии на английските стоки в Египет (което става причина да се разори египетското текстилно производство).

1849—1854 г.
Управление на Абас паша, син на Мехмед Али. Англия получава концесия за построяване на жп линия от Кайро до Суец.

1854—1863 г.
Управление на Саид паша. В резултат на разширяващите се търговски отношения между Европа и държавите от Югоизточна Азия, започва строителството на Суецкия ханал.

1863—1879 г.
Управление на Исмаил паша, който получава от Турция титлата вицекрал (хсдив) и право тронът да се наследява по мъжка линия. Египет става (почти изцяло) независима държава.

1869 г. — 17. XI
Открит е Суецкият канал, построен по проект на френския инженер Фердинан Леселс. Отначало каналът е във владение; на френския капитал. През 1875 г. англичаните получават контролния пакет от акции на канала, което им осигурява доминираща позиция в Египет.

1875 г.
Поход на Исмаил паша до Абисиния, който; завършва неуспешно.

1876 г.
Обявена е неплатежоспособността на Египет; установен е международен контрол върху доходите на страната. Създадена е т. нар. Каса за египетския дълг.

1878 г.
Образувано е т. нар. европейско правителство на Нубар паша. В него участват като министри на хазната и обществените работи Уилсън (Англия) и Плиниер (Франция).

1879 г.
По настояване на великите сили Исмаил паша е детрониран.

1879—1892 г.
Управление на Тефик паша (син на Исмаил паша). Опити за подобряване на финансовото положение и издигане на страната в културно отношение.

1881 г.
Срещу Тефик паша избухва бунт, ръководен от армията начело с полковник Араби паша. Искане: премахване на чуждия контрол върху страната. Създаден е национален кабинет, в който Араби е министър на войната. След англо-френската интервенция кабинетът е разтурен.

1882 г.
Англичаните бомбардират Александрия. В битка край Тел ел Кебир частите на Араби паша претърпяват поражение.

1892-1914 г.
Управление На Абас II Хилми (син на Тефик). Нараства Значението на националистичесата партия, която настоява за автономия. Заради участието на Турция във войната на страната на. Тройния съюз, Англия Детронира Абас II.

1898 Г.
Англо-египетските войски, командвани от ген. X. Кичънър, побеждават в битка край Омдурман армията на Махди и завземат Судан.

1899 г.
В Судан е установено съвместно английско-египетско управление (кон-доми-ниум).

1914—1917 Г.
Управление на султан Хусаин Камел. Англичаните обявяват Египет за протекторат (1914 г.).

1917 г.
Основана е националистическата партия „Вафд“.


Европейска нощ на учените 2022 г.: