Единственият в света фосил на кожа от тиранозавър Рекс показва, че тя е била покрита с люспи, а не с пера

Credit: Amanda Kelley
Credit: Amanda Kelley

Бил ли е Tyrannosaurus rex – огромният крал на тиранозаврите – покрит с ярко оперение? Нарастващият брой фосили на пера и протопера от няколко братовчеда на T. rex разгорещява дебата. Но без пряко доказателство, че T. rex е имал пера, някои учени решили да търсят улики на следващото най-подходящо място за това: фосилизирана кожа. Те изследвали единствените в света известни фосили на кожа от T. rex – от врата, таза и опашката на отдавна умрял динозавър на име Wyrex, който се пази от 2006 в Houston Museum of Natural Science в Тексас. Те не открили и следа от пера, а само гладка, люспеста кожа. Учените анализирали и кожни отпечатъци от големи тиранозаври, които живели по същото време, като Albertosaurus и Gorgosaurus. Подобно на Wyrex, тези динозаври били покрити с люспи, както съобщиха изследователите днес в Biology Letters. Така че, ако тези големи тиранозаври изобщо са имали пера, казва екипът, то те трябва да са били само по гърбовете им – единствената част от тялото, за която нямат данни от фосилите. Тъй като ранните им братовчеди са имали пера, вероятно големите тиранозаври са ги изгубили някъде по пътя, смятат учените. Възможно е гигантите да не са се нуждаели от топлинната изолация, която предлагат перата, тъй като телата им били по-способни да задържат топлина.

Превод: Росица Ташкова

Източник: Science


Европейска нощ на учените 2022 г.: