Единна система за картографиране

През 785 г. след Хр. на великия картограф Чиа Дан (730-805) било официално възложено да изработи карта на цялата Китайска империя в единен мащаб. Работата започнала незабавно и някои райони били завършени преди останалите. През 801 г. проектът завършил с огромна карта не само на Китай, но и на по-голямата част от Азия. В мащаб 1:1 000 000 тя имала височина 10 метра и ширина 9 метра.

Европейска нощ на учените 2022 г.: