Единен каталог може да свързва библиотеките от Югоизточна Европа

DSC_0128.JPG

Единен онлайн каталог да свързва библиотеките на страните от Югоизточна Европа. На тази тема беше посветена първата Международна кръгла маса, организирана от фондация НАБИС. Форумът беше открит в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Сред участниците и гостите на събитието бяха директори на библиотеки от Румъния, Гърция, Хърватия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Сърбия, Македония и др.

DSC_0128.JPG (611×409)Събитието беше открито от ректора на Софийския университет проф. Иван Илчев, който изтъкна значението, което има проектът за единен онлайн каталог на академичните библиотеки в България, дело на фондация НАБИС. Проф. Илчев отбеляза успехите на първия етап на проекта, като изтъкна, че неговото развитие в посока към страните от Югоизточна Европа би дало нова перспектива и ще донесе големи допълнителни ползи. Той спомена и ролята на фондация „Америка за България“ за реализирането на инициативата и подчерта, че това не е единственият проект с научна и образователна насоченост, който тя подкрепя.

По време на дискусията повечето участници изтъкнаха значението, което подобен проект за интегриране на библиотечните фондове в единен онлайн каталог ще има за потребителите на подобна информация. Те коментираха начините за създаване на единен онлайн каталог на тези библиотеки и възможностите всяка от тях да участва в него не само с библиографска информация за притежаваните от нея документи, но и със своите дигитални колекции.

Директорът на фондация НАБИС Динчо Кръстев представи проекта за единен онлайн каталог на академичните библиотеки в страната, по който се работи от 2009 година. По думите му, при стартирането на проекта повечето университетски библиотеки са ползвали  локални информационни системи, което е затруднявало комуникацията между тях самите и в още по-голяма степен – контактите на международно ниво. „При толкова много и различни информационни системи, когато се налага да се намери определен библиографски артикул, това се оказва доста трудно. Именно тук идва и проектът НАБИС, където в единния каталог на библиотеките търсенето се извършва само с един клик“, отбеляза Кръстев. Той представи пред участниците Сводния онлайн каталог на академичните библиотеки в България НАБИС (www.nalis.bg), финансиран от фондация „Америка за България“, който да послужи като основа за надграждане с информация от онлайн каталозите на библиотеките на страните от Югоизточна Европа. Към момента българският каталог дава възможност за извършване на търсене на библиографски данни от всякакъв тип сред повече от 2 500 000 записа. Основното предимство е възможността за интегрирано търсене чрез интернет в каталозите на библиотеките – участници в проекта, както и достъп до библиографската информация за техните книжни и електронни ресурси и до предоставяните от тях услуги през общ портал. Очаква се при разширяване на проекта към националните и академичните библиотеки на страните от Югоизточна Европа техните бази данни да станат достъпни за потребителите през каталога.

Създаването на подобен каталог, който да обхване страните от Балканите и като цяло – Югоизточна Европа, ще бъде своеобразно продължение на естествените връзки, които тези страни имат, благодарение на своето общо минало и сходни културни традиции. За момента няма такъв проект и реализирането му ще подпомогне сътрудничеството в сферата на науката и културата, изтъкна още Динчо Кръстев по време на представянето на потенциала на бъдещия единен каталог на библиотеките от региона.


РЕКЛАМА:

***

 

България за първи път е домакин на подобен форум, на който директори и представители на националните и най-големите научни библиотеки на страните от Югоизточна Европа обсъждат възможността за обединяване на усилията за създаване на общ онлайн каталог. От страна на България във форума се включиха  представители на Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“, Централната библиотека на БАН, Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“, на библиотеката на Американския университет в България, фондация „Америка за България“ и фондация НАБИС.Европейска нощ на учените 2022 г.: