Двустранното международно сътрудничество в научните изследвания

Двустранното сътрудничество в научните изследвания чрез съвместни научни проекти и мобилност на учени се осъществява чрез конкурсните сесии, обявявани ежегодно от Фонд „Научни Изследвания”. По тази линия за последните години най-активно сътрудничество България има с Русия, Китай, Франция, Германия и Австрия.

През 2018 г. беше осъществено финансирането на конкурсите по двустранно сътрудничество, обявени през 2017 – 2018 г., и бяха обявени нови конкурси:

  •  Конкурс за двустранно сътрудничество България – Русия – 2017 г.;
  •  Конкурс за двустранно сътрудничество България – Китай 2018 – Изследователски проекти;
  • Конкурс за двустранно сътрудничество България – Франция 2018 г. програма „РИЛА“;
  • Конкурс за двустранно сътрудничество България – Университетска агенция на Франкофонията – 2018;
  • Конкурс за двустранно сътрудничество България – Индия, 2018;
  • Конкурс за двустранно сътрудничество България – Русия – 2018-2019 г.
  • Конкурс за двустранно сътрудничество България – Австрия 2018 г.

 

Други инициативи и програми за двустранно сътрудничество, академичен и научен обмен

Академичен и научен обмен в рамките на двустранното сътрудничество се осъществяват и по линия на българо-американската програма за академичен обмен „Фулбрайт“, по програми с Швейцария, Франция и страните от Югоизточна Европа, както и чрез включването на България в инициативата за изграждането на Международен институт за устойчиви технологии в района на Югоизточна Европа (МИУТЮЕ).


РЕКЛАМА:

***

Образователният обмен между САЩ и България под егидата на програма „Фулбрайт” се провежда успешно вече 26 години. Общият брой на Фулбрайтовите стипендианти за този период възлиза на над  1300 души. През 2018 г., съвместно с посолството на САЩ в България, Комисия „Фулбрайт” стартира програма за медийна грамотност за помощник-учителите по английски език, която те могат да ползват в класните стаи, и организира обучителен семинар за медийна грамотност сред учениците от гимназиален курс.

Министерският съвет одобри Меморандум за разбирателство относно програма за стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки между МОН и Държавния секретариат по образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария. Съгласно Меморандума институционалната подкрепа от швейцарската страна ще бъде в размер на 500 000 швейцарски франка, а финансирането от страна на МОН – в размер на 598 483 лв. за 5-годишен период (първоначално от 2019 до 2023 г.) и е предвидено за пет 9-месечни стипендии за български учени и две 3-месечни стипендии за представители на академичната диаспора на година.

Работи се активно и по подготвителната фаза на изграждането на Международен институт за устойчиви технологии в района на Югоизточна Европа (МИУТЮЕ).

 

Участие в международни организации и в европейски научни инфраструктури

Като елемент от политиката на Европейския съюз за изграждане на общоевропейското изследователско пространство България изплаща членски внос и участва активно в управителните органи и в научната дейност на 16 международни организации и европейски консорциуми за научноизследователска инфраструктура (ЦЕРН – от 1999 г. Дубна- от 1956 г., ITER and Fusion for Energy – от 2007 г., Фулбрайт – от 1993 г., Фон Карман- от 2016 г., EuroBioImaging- от 2014 г., BBMRI – от 2018 г., EATRIS-ERIC – от 2018 г., Euro-Argo – от 2017, CLARIN – от 2014, DARIAH – от 2018, CTA-Magic – от 2014, ESS – от 2018, SHARE – от 2018 ). Ползите от участието ни са свързани с последвало участие в проекти на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, както и в изграждане на разпределена европейска научна инфраструктура.

Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН), създадена през 1954 г., е най-голямата и авторитетна междуправителствена организация на Европа за фундаментални научни изследвания в областта на физиката на елементарните частици, както и такива, които са на границата на физиката на елементарните частици и ядрената физика. България е неин пълноправен член от 1999 г. В изследванията на ЦЕРН участват над 100 български учени, инженери и техници, които получават достъп до научната инфраструктура на страните членки и възможност за изграждане на научни сътрудничества в широк кръг области. Активното участие в програмите на ЦЕРН задържа много млади хора в България и открива нови перспективи за професионално им развитие. Българската индустрия се включва успешно в изпълнението на поръчки за оборудване и научна апаратура.

България е пълноправен член на Обединения институт за ядрени изследвания в гр. Дубна, Русия (ОИЯИ) от създаването му през 1956 г. Целта на междуправителствената организация е обединяване на усилията, научния и материалния потенциал на държавите членки за изучаване на фундаменталните свойства на материята. Изключително важна е възможността, която ОИЯИ предоставя на страните членки да изпращат свои сътрудници на работа в института. Това дава възможност на нашите представители да работят по световни научни проекти с модерна апаратура и да имат достъп до огромни бази данни. В лабораториите на института работят 36 български специалисти, а ежегодно около 100 учени от България посещават ОИЯИ. Ежегодно ОИЯИ поръчва на български институти и фирми изготвянето на апаратура и съоръжения за провежданите научните изследвания.

Повече информация можете да откриете ТУК


Европейска нощ на учените 2022 г.: