Движение за мир

Шумерите в градовете-държави в Южна Месопотамия започнали да агитират за мир около 2500 г. пр. Хр. Макар че имената на хората не са известни, тяхното влияние се вижда от литературата и запазените от втората половина на III хилядолетие пр. Хр. документи. Поеми от това време оплакват злините от войната, а управниците се поздравяват с борбата си за мир. Около 2250 г. пр. Хр. един от най-могъщите, Шулги от Ур, заявява: „Никой град не е бил разрушен от мен, никои стени не са били разбити от мен, никоя земя не е била прегазена от мен като крехка тръстика.“ По време на своето управление Шулги покорява големия културен център Нипур, където движението за мир в най-големия си възход построява „Порта на мира“.


Европейска нощ на учените 2022 г.: