Двайсет и четири часа

През периода на Старото царство в Египет дните били разделени на двайсет и четири части. Дванайсет от тях обхващали деня до залез слънце, останалите дванайсет – нощта до изгрева. В резултат деленията за деня и нощта не били равни по продължителност, освен при равноденствие, когато всички били по един час. През XIV в. пр. Хр. е изобретена съвременната двайсет и четири часова система: папирус с данни от тази ера ясно показва часове с еднаква дължина, с таблица за всеки месец, определяща все по-малко часове като нощ с нарастването на деня и обратно. Макар че този нов метод за изчисляване на времето сега се е наложил по цял свят, в Египет старата система с неравни часове продължила да се използва още около 1500 години. Разделянето на часа на шейсет минути от по шейсет секунди е дело на халдейските учени в Месопотамия.

Европейска нощ на учените 2022 г.: