Държавата на Толтеките и Ацтеките (Х I- ХV в.)

XI—XII в.
Последен период от съществуването на държавата на толтеките. Предполага се, че толтеките са предали на всички по-късни централноамерикански държави с високо развита култура основите на писмеността, календара, религията и изобразителното изкуство. Особено силно влияние те оказват върху Новата държава на маите. В държавата на толтеките са издигнати импозантни строежи — храмът в Теотихуакан, кръглата пирамида в Куикуилко, осмоъгълната възстановена пирамида в Тенаюка; Монте Албан. Толтеките се изселват от своите земи в Северен Юкатан. Има данни, че преди преместването си, те правят опит да запазят част от храмовете си, като ги засипват с дебел пласт земя.

1366—1396 г.
Управление на първия със сигурност засвидетелстван владетел на ацтеките — Акамапихтли. За начало на държавата на ацтеките се споменава само в легендите. Тя е създадена в резултат на държавен съюз, образуван от Теночтитлан (дн. Мексико), Тлакспан (дн. Такуба) и Тецкоко.

1396—1502 г.
В Теночтитлан последователно управляват: Хуицилхуитл (1396—!427 г.), Ицкоуатл (1427—1440 г.), Аксаякатл (1469 —1481 г.), Тисок (1481 — 1486 г.), Ахуицотл (1486—1503 г.). Те разширяват границите на държавата. Налагат високи данъци на покорените племена — олмеки, тотонаки, тлацкалани, които населяват източното крайбрежие на Мексико. Военнопленниците се принасят в жертва на олтарите в Теночтитлан.

1503—1520 г.
Управление на Монтесума II. През този период държавата на ‘ацтеките, която по благополучие и великолепие можела да се сравнява с държавите от тогавашна Европа, е завладяна от испанците. Монтесума II е пленен от Кортес и убит.

1520 г.
Куитхлахуак прогонва испанците от гр.Мексико.


РЕКЛАМА:

***

1520—1521 г.
Испанците отново нападат Мексико. Куатемок оказва последна отчаяна съпротива, но накрая капитулира. Обесен е от Кортес. С неговата смърт завършва и историята на ацтеките. Повечето храмове и великолепни строежи са разрушени от испанските нашественици. Върху развалините им са построени християнски чъркви.


Европейска нощ на учените 2022 г.: