Древен леден катаклизъм е оставил своя отпечатък върху бактериалната ДНК