Списание тираж

2016 г.

 

Брой 84 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления) – 157 247 (за 12 месеца)

Брой 85 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления)228 016 (за 11 месеца)

Брой 86 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления)185 517 (за 10 месеца)

Брой 87 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления)110 973 (за 9 месеца)

Брой 88 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления)220 382 (за 8 месеца)

Брой 89 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления)97 297 (за 9 месеца)

Брой 90 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления)98 451 (за 6 месеца)

Брой 91 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления)182 560 (за 5 месеца)

Брой 92 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления)26 134 (за 2 месеца)

Брой 93 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления) 21 893 (за 10 дни)

Общо: 1 328 470
                                   Повече ТУК!

2015 г.

74 брой – 79 531
75 брой – 73 565
76 брой – 125 400
77 брой – 201 556
78 брой – 185 880
79 брой – 398 677 
80 брой – 790 752
81 брой – 26 617
82 брой – 49 300 
83 брой – 39716

84 брой – 658

Общо до сега всички 11 броя от януари до декември = 1 977 893 преглеждания на списанието!
Средно по 179 808 за брой.

ТОП 10 януари 2015 Общо изтеглени
/magazine/bg-science73.pdf 80,175
/magazine/bg-science74.pdf 24,647
/magazine/BG-Science-Action.pdf 3,697
/magazine/bg-science72.pdf 6,472
/magazine/bg-science66.pdf 5,928
/magazine/bg-science71.pdf 4,962
/magazine/bg-science69.pdf 4,282
/magazine/bg-science68.pdf 2,770
/magazine/bg-science70.pdf 2,531
/magazine/bg-science36.pdf 1,231
ТОП 10 февруари 2015 Общо изтеглени
/magazine/bg-science74.pdf 36,819
/magazine/bg-science75.pdf 45,099
/magazine/BG-Science-Action.pdf 5,286
/magazine/bg-science73.pdf 16,799
/magazine/bg-science71.pdf 2,886
/magazine/bg-science72.pdf 2,500
/magazine/bg-science69.pdf 1,362
/magazine/bg-science70.pdf 3,787
/magazine/bg-science66.pdf 5,752
ТОП 10 март 2015 Общо изтеглени
/magazine/bg-science76.pdf 71,042
/magazine/bg-science75.pdf 25,459
/magazine/BG-Science-Action.pdf 4,032
/magazine/bg-science74.pdf 6,355
/magazine/bg-science73.pdf 6,760
/magazine/bg-science72.pdf 3,735
/magazine/bg-science29.pdf 529
/magazine/bg-science71.pdf 1,957
/magazine/bg-science69.pdf 2,318
/magazine/bg-science66.pdf 834
ТОП 10 април 2015 Общо изтеглени
/magazine/bg-science76.pdf 50,115
/magazine/bg-science77.pdf 62,487
/magazine/BG-Science-Action.pdf 4,005
/magazine/bg-science75.pdf 2,151
/magazine/bg-science74.pdf 1,601
/magazine/bg-science71.pdf 832
/magazine/bg-science73.pdf 1,442
/magazine/bg-science36.pdf 9,348
/magazine/bg-science72.pdf 931
/magazine/bg-science70.pdf 1,196
ТОП 10 май 2015 Общо изтеглени
/magazine/bg-science77.pdf 101,720
/magazine/bg-science78.pdf 51,479
/magazine/bg-science74.pdf 924
/magazine/BG-Science-Action.pdf 3,090
/magazine/bg-science71.pdf 2,492
/magazine/bg-science76.pdf 3,313
/magazine/bg-science75.pdf 856
/magazine/bg-science29.pdf 1,292
/magazine/bg-science61.pdf 992
/magazine/bg-science30.pdf 78
ТОП 10 юни 2015 Общо изтеглени
/magazine/bg-science78.pdf 109,726
/magazine/bg-science79.pdf 136,497
/magazine/bg-science74.pdf 5,311
/magazine/bg-science71.pdf 2,679
/magazine/bg-science73.pdf 10,503
/magazine/bg-science69.pdf 7,761
/magazine/bg-science72.pdf 7,313
/magazine/bg-science70.pdf 6,293
/magazine/bg-science77.pdf 27,252
/magazine/BG-Science-Action.pdf 3,888
ТОП 10 юли 2015 Общо изтеглени
/magazine/bg-science79.pdf 177,163
/magazine/bg-science73.pdf 3,432
/magazine/bg-science74.pdf 3,113
/magazine/bg-science71.pdf 2,004
/magazine/bg-science70.pdf 1,661
/magazine/bg-science72.pdf 2,291
/magazine/bg-science69.pdf 2,801
/magazine/bg-science78.pdf 9,582
/magazine/BG-Science-Action.pdf 2,299
/magazine/bg-science77.pdf 7,238
ТОП 10 август 2015 Общо изтеглени
/magazine/bg-science80.pdf 120,695
/magazine/bg-science79.pdf 71,869
/magazine/BG-Science-Action.pdf 2029
/magazine/bg-science78.pdf 6,674
/magazine/bg-science77.pdf 1,867
/magazine/bg-science74.pdf 761
/magazine/bg-science73.pdf 599
/magazine/bg-science76.pdf 930
/magazine/bg-science72.pdf 287
/magazine/bg-science69.pdf 329
ТОП 10 септември 2015 Общо изтеглени
/magazine/bg-science80.pdf 565,391
/magazine/bg-science81.pdf 12,513
/magazine/bg-science79.pdf 10,566
/magazine/BG-Science-Action.pdf 796
/magazine/bg-science78.pdf 7,213
/magazine/bg-science77.pdf 992
/magazine/bg-science64.pdf 59
/magazine/bg-science27.pdf 139
/magazine/bg-science29.pdf 50
/magazine/bg-science76.pdf 438
ТОП 10 октомври 2015 Общо изтеглени
/magazine/bg-science81.pdf 13,757
/magazine/bg-science82.pdf 19,850
/magazine/bg-science80.pdf 104,059
/magazine/bg-science79.pdf 2,450
/magazine/BG-Science-Action.pdf 146
/magazine/bg-science78.pdf 120
/magazine/bg-science64.pdf 101
/magazine/bg-science27.pdf 83
/magazine/bg-science76.pdf 9,136
/magazine/bg-science23.pdf 77
ТОП 10 ноември 2015 Общо изтеглени
/magazine/bg-science82.pdf 29,450
/magazine/bg-science83.pdf 9,031
/magazine/bg-science81.pdf 347
/magazine/BG-Science-Action.pdf 347
/magazine/bg-science80.pdf 607
/magazine/bg-science79.pdf 132
/magazine/bg-science29.pdf 82
/magazine/bg-science78.pdf 1,086
/magazine/bg-science74.pdf 1,482
/magazine/bg-science23.pdf 218
ТОП 10 декември 2015      Общо изтеглени
/magazine/bg-science83.pdf 30,685
/magazine/bg-science79.pdf 576
/magazine/bg-science84.pdf 658
/magazine/bg-science82.pdf 920
/magazine/bg-science78.pdf 2377
/magazine/bg-science77.pdf 229
/magazine/bg-science76.pdf 228
/magazine/bg-science75.pdf 1709
/magazine/bg-science73.pdf 202
/magazine/BG-Science-Action.pdf 237