Списание тираж

2016 г.

 

Брой 84 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления) – 157 247 (за 12 месеца)

Брой 85 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления)228 016 (за 11 месеца)

Брой 86 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления)185 517 (за 10 месеца)

Брой 87 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления)110 973 (за 9 месеца)

Брой 88 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления)220 382 (за 8 месеца)

Брой 89 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления)97 297 (за 9 месеца)

Брой 90 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления)98 451 (за 6 месеца)

Брой 91 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления)182 560 (за 5 месеца)

Брой 92 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления)26 134 (за 2 месеца)

Брой 93 – за 2016 г. има общо преглеждания (изтегления) 21 893 (за 10 дни)

Общо: 1 328 470
                                   Повече ТУК!

2015 г.

74 брой – 79 531
75 брой – 73 565
76 брой – 125 400
77 брой – 201 556
78 брой – 185 880
79 брой – 398 677 
80 брой – 790 752
81 брой – 26 617
82 брой – 49 300 
83 брой – 39716

84 брой – 658

Общо до сега всички 11 броя от януари до декември = 1 977 893 преглеждания на списанието!
Средно по 179 808 за брой.

ТОП 10 януари 2015Общо изтеглени
/magazine/bg-science73.pdf80,175
/magazine/bg-science74.pdf24,647
/magazine/BG-Science-Action.pdf3,697
/magazine/bg-science72.pdf6,472
/magazine/bg-science66.pdf5,928
/magazine/bg-science71.pdf4,962
/magazine/bg-science69.pdf4,282
/magazine/bg-science68.pdf2,770
/magazine/bg-science70.pdf2,531
/magazine/bg-science36.pdf1,231
ТОП 10 февруари 2015Общо изтеглени
/magazine/bg-science74.pdf36,819
/magazine/bg-science75.pdf45,099
/magazine/BG-Science-Action.pdf5,286
/magazine/bg-science73.pdf16,799
/magazine/bg-science71.pdf2,886
/magazine/bg-science72.pdf2,500
/magazine/bg-science69.pdf1,362
/magazine/bg-science70.pdf3,787
/magazine/bg-science66.pdf5,752
ТОП 10 март 2015Общо изтеглени
/magazine/bg-science76.pdf71,042
/magazine/bg-science75.pdf25,459
/magazine/BG-Science-Action.pdf4,032
/magazine/bg-science74.pdf6,355
/magazine/bg-science73.pdf6,760
/magazine/bg-science72.pdf3,735
/magazine/bg-science29.pdf529
/magazine/bg-science71.pdf1,957
/magazine/bg-science69.pdf2,318
/magazine/bg-science66.pdf834
ТОП 10 април 2015Общо изтеглени
/magazine/bg-science76.pdf50,115
/magazine/bg-science77.pdf62,487
/magazine/BG-Science-Action.pdf4,005
/magazine/bg-science75.pdf2,151
/magazine/bg-science74.pdf1,601
/magazine/bg-science71.pdf832
/magazine/bg-science73.pdf1,442
/magazine/bg-science36.pdf9,348
/magazine/bg-science72.pdf931
/magazine/bg-science70.pdf1,196
ТОП 10 май 2015Общо изтеглени
/magazine/bg-science77.pdf101,720
/magazine/bg-science78.pdf51,479
/magazine/bg-science74.pdf924
/magazine/BG-Science-Action.pdf3,090
/magazine/bg-science71.pdf2,492
/magazine/bg-science76.pdf3,313
/magazine/bg-science75.pdf856
/magazine/bg-science29.pdf1,292
/magazine/bg-science61.pdf992
/magazine/bg-science30.pdf78
ТОП 10 юни 2015Общо изтеглени
/magazine/bg-science78.pdf109,726
/magazine/bg-science79.pdf136,497
/magazine/bg-science74.pdf5,311
/magazine/bg-science71.pdf2,679
/magazine/bg-science73.pdf10,503
/magazine/bg-science69.pdf7,761
/magazine/bg-science72.pdf7,313
/magazine/bg-science70.pdf6,293
/magazine/bg-science77.pdf27,252
/magazine/BG-Science-Action.pdf3,888
ТОП 10 юли 2015Общо изтеглени
/magazine/bg-science79.pdf177,163
/magazine/bg-science73.pdf3,432
/magazine/bg-science74.pdf3,113
/magazine/bg-science71.pdf2,004
/magazine/bg-science70.pdf1,661
/magazine/bg-science72.pdf2,291
/magazine/bg-science69.pdf2,801
/magazine/bg-science78.pdf9,582
/magazine/BG-Science-Action.pdf2,299
/magazine/bg-science77.pdf7,238
ТОП 10 август 2015Общо изтеглени
/magazine/bg-science80.pdf120,695
/magazine/bg-science79.pdf71,869
/magazine/BG-Science-Action.pdf2029
/magazine/bg-science78.pdf6,674
/magazine/bg-science77.pdf1,867
/magazine/bg-science74.pdf761
/magazine/bg-science73.pdf599
/magazine/bg-science76.pdf930
/magazine/bg-science72.pdf287
/magazine/bg-science69.pdf329
ТОП 10 септември 2015Общо изтеглени
/magazine/bg-science80.pdf565,391
/magazine/bg-science81.pdf12,513
/magazine/bg-science79.pdf10,566
/magazine/BG-Science-Action.pdf796
/magazine/bg-science78.pdf7,213
/magazine/bg-science77.pdf992
/magazine/bg-science64.pdf59
/magazine/bg-science27.pdf139
/magazine/bg-science29.pdf50
/magazine/bg-science76.pdf438
ТОП 10 октомври 2015Общо изтеглени
/magazine/bg-science81.pdf13,757
/magazine/bg-science82.pdf19,850
/magazine/bg-science80.pdf104,059
/magazine/bg-science79.pdf2,450
/magazine/BG-Science-Action.pdf146
/magazine/bg-science78.pdf120
/magazine/bg-science64.pdf101
/magazine/bg-science27.pdf83
/magazine/bg-science76.pdf9,136
/magazine/bg-science23.pdf77
ТОП 10 ноември 2015Общо изтеглени
/magazine/bg-science82.pdf29,450
/magazine/bg-science83.pdf9,031
/magazine/bg-science81.pdf347
/magazine/BG-Science-Action.pdf347
/magazine/bg-science80.pdf607
/magazine/bg-science79.pdf132
/magazine/bg-science29.pdf82
/magazine/bg-science78.pdf1,086
/magazine/bg-science74.pdf1,482
/magazine/bg-science23.pdf218
ТОП 10 декември 2015     Общо изтеглени
/magazine/bg-science83.pdf30,685
/magazine/bg-science79.pdf576
/magazine/bg-science84.pdf658
/magazine/bg-science82.pdf920
/magazine/bg-science78.pdf2377
/magazine/bg-science77.pdf229
/magazine/bg-science76.pdf228
/magazine/bg-science75.pdf1709
/magazine/bg-science73.pdf202
/magazine/BG-Science-Action.pdf237