доц. д-р Лизбет Любенова

DSC_1840.jpg

https://www.facebook.com/events/463395177088285/

 

 

доц. д-р Лизбет Любенова – чуйте на премиерата какво ни разказа за сръбските и гръцките зверства по време на балканските войни. Едни неразказани до сега истории…

 


РЕКЛАМА:

***

 

Доцент доктор Лизбет Любенова работи в Института за исторически изследвания към Българската академия на науките. Занимава се с църковна история, изворознание, историография, въпросите на малцинствата в България.
Противник на конюнктурните течения в историческата наука. Има дългогодишен преподавателски стаж в Софийския университет, Университета по библиотекознание и информационни технологии, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и неговите филиали в Смолян и Кърджали, както и в Югозападния университет „Неофит Рилски”.

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: