Докторант от Медицинския университет спечели стипендията на Карол

Анна Загорска е носителят на докторантската стипендия на Финансова група Карол за 2017г. Тя е докторант в Медицински Университет – София, катедра „Медицинска физика и биофизика“, с докторантска тема Дозиметрия на очна леща на персонала, работещ в интервенционалната рентгенология и кардиология. Научната й работа е с практично-приложна насоченост и резултатите от нея вече се използват от медицински специалисти в урологията и кардиологията. За първи път в България се правят измервания с пасивни дозиметри на цял медицински екип и се оценяват според световната добра практика. Отличената докторантска е разработила методика за оценка, конструирала е фантом за калибриране, проектирала и изработила с екипа си нов ергономичен дозиметър.

Това е първата подкрепена от Карол работа на докторант, чиито резултати вече реално се използват и имат потенциал да бъдат прилагани в национален мащаб.

Анна Загорска спечели журито в конкурентна надпревара с още трима силни финалисти от Софийския университет. В работата на всеки един от тях има нещо уникално в неговата сфера и всеки от тях искрено вярва в успеха на своята научна дейност.

За първи път тази година в журито онлайн от Сингапур участва д-р Елица Кьосева, асистент-професор в Сингапурския университет по технологии и дизайн. Тази година тя получи престижната награда „Джон Атанасов“ на държавния глава за изявени млади български учени в областта на компютърните науки в световен мащаб.

Носителят на стипендията за този година – Никола Каравасилев беше в друга точка на Азия, в индийския град Бхубанешвар, където в момента се провежда Международна олимпиада по астрономия и астрофизика. М.г. той получи подкрепата на журито заради успешната си педагогическа дейност като ръководител на националния отбор по астрономия, с който всяка година печели десетки отличия за страната ни. Той поздрави журито и финалистите и ги заведе с едно видео в своята лаборатория, за да покаже каква апаратура е закупил със средствата от стипендията. Когато преди година получи стипендията, разказа на журито за своята мечта – да превърне скромната стаичка, в която подготвя учениците за олимпиади и състезания, в модерна лаборатория. Благодарение на финансовата подкрепа от Карол, той е успял да купи наблюдателна и измервателна апаратура, донесла награди на състезания по експериментална физика. С част от средствата е закупил сборници със задачи.


РЕКЛАМА:

***

Силна конкуренция, мотивирани кандидати и значими научни проекти и тази година впечатлиха журито. На финала, на 13 декември, освен отличената Анна Загорска, своите научни работи представиха още трима финалисти от Софийския университет.

Александър Куртенков е докторант в Софийски университет, Физически факултет, катедра „Астрономия”, с тема на дисертацията Червените нови като продукт на звездни сливания. От 14 годишен се занимава с астрономия, на 19 вече е оператор на двуметров телескоп в Роженската обсерватория. Наблюдавал е феномен и за първи път е успял да проведе целенасочено изследване, в което е въвлякъл 22-ма учени от 10 държави, а публикациите му вече са цитирани в 12 публикации на учени в различни точки на света, между които университите в Принстън, Охайо и Калифорнийският университет, Сан Диего.

Драгомира Стоянова, докторант в СУ, Биологически Факултет, Лаборатория „Нанобиотехнология” Катедра „Обща и промишлена микробиология”, работи по темата Оценка  на антимикробния потенциал на химически и физически синтезирани нанокомпозитни материали и тяхното приложение. Поради интердисциплинарния характер на бионанотехнологията, работи в екип с учени в областта на биологичните, физическите и химически науки. Резултатите освен изясняване механизма на действие на наноструктурните материали, ще имат практическо приложение в наномедицината, клиничната практика и екологията.

Люба Димова е докторант в СУ, Физически факултет, катедра „Метеорология и геофизика” с докторантска тема Моделиране на цунами, генерирани от земетресения и свлачища в Егейско и Черно море. Работи с научен ръководител от Университета в Болоня и използва модели, предоставени от италианските й колеги. Симулациите се правят за първи път у нас и  ще позволят да бъде направена карта на риска за Черно море, ще помогнат при изготвянето на прогнози за въздействие на цунами и наводнения по бреговете, както и в системите за ранно предупреждение, каквито у нас няма изградени.

Финансова група Карол дава за пети път годишна стипендия в размер на 8000 лв. за редовен докторант. Досегашните носители на от СУ, УАСГ и Техническия университет.


Европейска нощ на учените 2022 г.: