Търсене
Close this search box.

Докторант по квантова информатика печели докторантската стипендия на фондация Карол Знание

Докторант по квантова информатика печели докторантската стипендия на фондация Карол Знание

Докторант по квантова информатика печели докторантската стипендия на фондация Карол Знание

Докторант по квантова информатика печели докторантската стипендия на фондация Карол Знание


Направи дарение на училище!***

 

Един квантов феномен –много нови възможности за квантовите технологии и спектроскопия. С тази презентация докторантът Иво Михов от Център за квантови технологии на Софийски университет Св. Климент Охридски спечели годишната докторантска стипендия на фондация Карол Знание в размер на 10 000 лв.

В изключително силен финал докторантът с научен ръководител акад. Николай В. Витанов получи подкрепата на журито като представи „Смайващо наблюдение при лоренциановите импулси“. 

Темата на докторантурата е Оптимизирани квантови гейтове и квантови алгоритми. Участва в екипа на новосъздадения Център по квантови технологии и по думите на научния му ръководител, е вторият българин, който работи на истински квантов компютър, при това всеки ден. 


Разбери повече за БГ Наука:

***

Иво Михов е завършил магистърска степен в University of Manchester, където печели наградата Tessella за най-добър софтуерен MPhys проект за 2020 г. Това е магистърската му работа, с която моделира проводимостта в 2D материали със симулирана томография чрез електричен импеданс (ТЕИ). Резултатите са публикувани в статията Machine learning enhanced electrical impedance tomography for 2D materials.

В началото на м.г. печели стипендията Dr. Karl Mey-Stipend, благодарение на която успява да посети конференцията DPG SAMOP 2023 в Хановер, Германия. 

Избира да се върне и остане в България, респектиран от постиженията на акад. Николай В. Витанов от Физическия факултет на Софийски университет. Използва предоставяния от IBM свободен достъп до квантовите им компютри чрез пакета Qiskit в програмния език Python. Използва квантовата система Armonk на IBM за изследване на ефекта на формата на импулса върху спектралните линии на кюбита в свръхпроводников квантов компютър. Реултатите публикува като първи автор на статията Pulse-shape effects in qubit dynamics demonstrated on an IBM quantum computer.

Основна задача на докторантския му проект е намаляване на грешката на квантови гейтове с експерименталната им демонстрация на квантов хардуер на IBM. Провежда проучвания за влиянието на формата на импулсите върху честотния отговор на кюбита. Специално внимание обърща на импулси с лоренцианова форма.

„Демонстрирах неочаквания ефект на мощностно свиване при лоренцианови импулси за първи път досега“, казва скромно Иво. Сензационните резултати са публикувани в началото на годината в статията  Defying Conventional Wisdom in Spectroscopy: Power Narrowing on IBM Quantum в най-реномираното списание по физика Physical Review Letters.

„Смайващото наблюдение при лоренциановите импулси“ опровергава над 100-годишната парадигма в спектроскопията за “мощностното разширение” (power broadening), според която при увеличаване на интензивността на радиацията спектралните линии на атомите се уширяват. Поради дългото измерване, често часове и дни, се налага използването на свръхстабилни източници, което оскъпява експериментите. Талантливият докторант показва, че при импулсно възбуждане с Лоренцови импулси спектралните линии не само не се уширяват, а се стесняват! При това, колкото по-интензивно е полето, толкова по-тесни са спектралните линии.

Иво доказва това експериментално на един от квантовите процесори на IBM Quantum, който позволява достъп до физическия контрол на микровълновото поле и контрол върху формата на импулсите. Наблюдаваното от него стесняване на спектралните линии не е с проценти, а повече от цели 10 пъти!

Впечатляващите резултати на докторанта, обещаващи и нови кариерни възможности, провокираха въпрос от журито – какви са плановете му след като защити докторската си степен. „Със сигурност ще остана в България. Дори да отида в чужбина, ще бъде за кратко и ще се върна да продължа работата си тук. Смятам, че всеки трябва да прави за страната си това, в което е най-добър.“

Иво Михов е третият носител на годишната докторантска стипендия на фондация Карол Знание от Физическия факултет на Софийски университет. Първият в историята на конкурса победител е Христо Илиев, вече доцент във факултета и член на журито за стипендията. Вторият е Никола Каравасилев, преподавател по физика и астрономия, ръководител на олимпийския отбор по астрономия и астрофизика. Сред лауреатите от Физическия факултет се нарежда и Радослав Симеонов със специална награда за принос в науката.

Кои бяха другите финалисти – вижте тук.


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.