Доц. д-р Владимир Дунчев от ЦК „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“

 

 

Доц. Владимир Дунчев е на 35 г. и работи като изследовател в Центъра за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, изграден по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, и преподавател в Техническия университет в Габрово, Катедра Техническа механика. Като цяло работата му е свързана с изследването на метални структури. 

В Лабораторията за качествен и структурен анализ на метални компоненти той и колегите му определят качествено параметрите на определените проби, които са били подложени на предварителни обработки. Крайната им цел е увеличаването на живота на отделни компоненти, свързани с различни сфери на индустрията.


РЕКЛАМА:

***

Неговите хобита са иновациите и високотехнологичните спортове като Формула 1, именно защото са свързани с такива иновации. Обича да играе тенис на маса и шах.

 

Насоки на изследванията

Основната му работа в Центъра за компетентност е съсредоточена върху изследвания, свързани с повишаване на уморната дълготрайност на различни компоненти, подложени на динамични въздействия. За тази цел се изследват различни предварителни процеси на обработване. В лабораторията се изследват възникналите позитивни ефекти от тези предварителни обработки. Един от положителните ефекти е нанасянето на т. нар. положителни натискови напрежения, които водят до многократно повишаване на уморната дълготрайност на образци от различни видове метали и сплави.

Също така, в други лаборатории от комплекса има установки, с които могат да се изследват техните механични характеристики, с което се доказва повишаване на микротвърдостта на повърхностните слоеве, както и положителни ефекти на намаляване на грапавостта след обработка.

Интересен факт

Доц. Дунчев посочва, че самите механични обработки биват извършвани с изкуствени диаманти, които дефакто обработват повърхността на конкретните детайли. Те могат да провокират такава гладка крайна повърхност на детайла, че човек, ако иска, може да се огледа в нея, а пък, ако самият ефект е достатъчно добър за целта – може и да се обръсне.

Оборудване

Лабораторията разполага с рентгенов дифрактометър, може би най-модерния уред за този тип изследвания в България. Той има възможността да прави прецизни изследвания чрез X-ray лъчи на 3 до 7 микрона под повърхността на изделието.

Интересното при него е, че като отделни допълнителни модули, вградени към уреда, могат да се изследват т. нар. вътрешни напрежения в детайлите, които са много важни за експлоатационната характеристика на един детайл, работещ на динамични натоварвания.

Като изключим рентгеновия дифрактометър, до който сравнително малка група от учени имат достъп, поради специфичния начин, по който трябва да се работи с него от здравни изисквания, до всички останали уреди имат пълен достъп дори и студентите. Естествено, досегът им с тях протича при известен контрол от страна на преподавателите, които им разясняват нововъведените технологии в Центъра за компетентност.

Приносът на проекта

Центърът за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“ започва активно работа едва преди няколко месеца, но приносът му към университета е огромен. Новозакупената апаратура дава възможност студентите да се запознаят с процеси, които са на световно ниво, да ги видят и експлоатират на живо, като по този начин получават образование на нивото на най-реномираните западни университети.

Ползите за индустрията и обществото

На първо място, сигурността на отделните компоненти, които се обработват и изследват, ще бъде повишена. Отделно ще може да бъде направен задълбочен анализ на експлоатационните характеристики на самите обработки, както и дълготрайността на живота им ще бъде по-голяма, а така и сигурността на хората ще бъде по-добра. 

Разбира се, това няма как да се види директно в ежедневието, тъй като все пак става въпрос за наука на много високо ниво. Но, като цяло, всички тези нови технологии, прилагани с апаратурата, значително повишават качеството и сигурността на всички изработени елементи, които след това биват изследвани в този център.

 

Всички интервюта вижте в броя Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Повече вижте тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-avgust/


Европейска нощ на учените 2022 г.: