Доц. д-р Тодор Батаклиев от Центъра за Компетентност „Мехатроника и чисти технологии MIRACle“

 

Тодор Батаклиев е доцент в Института по механика към БАН и работи като изследовател в Лабораторията за наномеханични изпитания в Център за компетентност „Мехатроника и чисти технологии MIRACle“ изграден по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Неговото поле на изява в науката е материалознанието.
В свободното си време обича да практикува най-различни видове спорт.

Роля в проекта

Като изследовател в центъра за компетентност „Мехатроника и чисти технологии MIRACle“ изграден по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ той прави проби, тестове и анализи, които са важни и от фундаментална гледна точка и от приложна. Основната дейност в лабораторията е тестване на различни покрития и повърхности на материали, което от своя страна генерира голям научен принос.


РЕКЛАМА:

***

Настоящи разработки

В момента работи върху наномеханични изпитания на полимерни композити, която дейност ще допринесе за развитието на тематиката на неговото бъдещо кариерно развитие.

Интересен факт

Институтът разполага с уникални за страната машини с доста широк обхват, които могат да правят комплексни и разнообразни наномеханични изпитания. Като се започне от (наноиндентация), нанонадраскване и като цяло се изследват повърхностите на различни материали, включително супертвърди покрития за приложения в електрониката, въглеродни нанокомпозити за автомобилната индустрия, авио индустрията и др.

Приложение

Резултатите от тези изследвания разбира се няма как веднага да влязат пряко в живота на хората. Това става след съответните внедрявания в съответни индустрии на базата на изследванията. Получават се нови материали, а всеки нов материал, който се внедрява в дадено производство на автомобили, самолети, телефони и каквото и да е, преди това е преминал през широки и задълбочени анализи в лабораториите.

 

Всички интервюта вижте в броя Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Повече вижте тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-avgust/


Европейска нощ на учените 2022 г.: