Доц. д-р Мая Захариева от ЦК „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

 

Доц. Мая Захариева е изследовател в Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, и работи в Института по микробиология “Стефан Ангелов” при БАН, департамент по инфекциозна микробиология, в който ръководи Лаборатория по цитотоксичност и сигнална трансдукция. 

По професия тя е фармацевт, избрала е тази област, тъй като представлява едно изключително широко поле за изява, даваща възможност да се работи както в различни сфери на обществения живот, така и в науката. Областта, в която работи, е микробиологията в комбинация с фармакологията.

Поради напрегнатата работа напоследък, тя предпочита в свободното си време да чете книги, да слуша музика или просто да си почива качествено, отколкото да се занимава с по-активни хобита.


РЕКЛАМА:

***

Работа по проекта

Нейната дейност в Центъра за компетентност е фокусирана върху разработването на нови молекулярно-биологични методи за идентификация на потенциално опасни патогенни бактерии в питейни и в отпадни води, в речни утайки, наноси и др. Покрай идентификацията на патогените се занимава с разработки на високотехнологични молекулярно-биологични методи за откриване на патогенните бактерии и на части от техния геном в отпадните води и съответно търси в тях гени за резистентност. Работи се върху различни методи за целта, като например дигитален PCR, с какъвто лабораторията вече разполага, които да дадат възможност за много по-бързо, по-чувствително и по-селективно качествено идентифициране на подобни таргети във взетите проби от околната среда.

Интересен факт

В много страни се правят опити за епидемиологична оценка с covid пандемията по това дали успяват да идентифицират наличието на РНК от вируса в отпадните води. Установена е една интересна корелация между повишаването на контаминацията на отпадните води и засечените вълни от covid-19 в определени региони.

Ползи за обществото

Този вид дейност може да бъде пряко полезна за обществото, тъй като подобни анализи е изключително важно да се извършват ежедневно и с бързи и сигурни методи. А това в крайна сметка води до повишаването на качеството на живот на хората.

 

Всички интервюта вижте в броя Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Повече вижте тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-avgust/

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: