Доц. д-р Хюсеин Йеменджиев от ЦК „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

Хюсеин Йеменджиев е преподавател в Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас и изследовател в Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ ‘Clean&Circle’. Областта, в която работи, са биоелектрохимичните процеси и тяхното приложение в екологичните биотехнологии.
През свободното си време обича да чете, да се занимава с фотография, да спортува и да свири на китара.

Работа по проекта

Той е ангажиран в центъра за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ от самото му създаване. В момента е изследовател по различни дейности, но всички в полето на устойчивостта, екологията и екологичните биотехнологии. Работата му е фокусирана върху създаването на нов подход за оценка на присъствието на токсичност в природни води.

В сферата на микробиологията изследва приложението на микроорганизмите при пречистване на отпадъчни води.

Приложение


РЕКЛАМА:

***

Пътят на резултатите от лабораторията до практиката е дълъг, но екипът се опитва да създаде един нов подход по отношение на отпадъчните потоци, не само на отпадъчните води, но също така и на твърдите отпадъци и емисиите от газове, като този подход трябва да е в съответствие с принципите на кръговата икономика. Тоест, на отпадъчните потоци да се гледа в голяма степен и като на ресурс, от който могат да се извличат суровини, които отново да могат да се включват в производствените цикли и в цикъла на потребление.

Интересни факти

Една здрава, добре работеща екосистема може да бъде най-ефективната станция за преработка на отпадъци, отпадъчни води, въглероден диоксид и други замърсители. Също така, ние бихме могли да добиваме енергия от отпадъчните води.

А функционалните природни екосистеми могат да бъдат едно от най-ефективните средства срещу глобалното затопляне.

Ползи за обществото

Ползата от една такава разработка е свързана с опазването на природното и човешкото здраве и най-вече възможността своевременно да се установява наличието на токсични метали и токсични органични вещества във водите.

Използването на биологични методи при пречистване на води има основно предимство пред другите физико-химични методи именно поради факта, че това са естествените природни механизми за пречистването на водите.

 

Всички интервюта вижте в броя Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Повече вижте тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-avgust/


Европейска нощ на учените 2022 г.: