Доц. д-р Галин Борисов от ЦК „ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“

Галин Борисов е доцент в Института по електрохимия и енергийни системи и изследовател в  Център за компетентност „ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ изграден по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Понастоящем работи върху водородни и енергийни преобразуватели, което включва водни електролизьори, горивни клетки и от последната една година – водородни електрохимични компресори.

В свободното си време обича да играе видео игри, да излиза с приятели и да бъде със семейството си.

Настоящи разработки

В центъра за компетентност „ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ работи предимно върху водородните електрохимични компресори, техния дизайн и конструкция. 

В момента изготвя прототип на малък лабораторен водороден електрохимичен компресор с възможност за работа до 10 бара като идеята е по-нататък в проекта той да бъде направен двустъпален и до 25 бара, така че да работи в двоен режим на компресиране.


РЕКЛАМА:

***

Роля в проекта

Работата му на изследовател в центъра за компетентност „ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ изграден по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  е свързана с активните компоненти във водородните енергийни преобразуватели, това включва работни електроди, синтез на катализатори, изготвяне на мембранни електродни пакети, които всъщност до голяма степен са приложими във всяко едно конвертиращо водород устройство по какъвто и да е електрохимичен път.

Интересен факт

Много се говори за водорода като източник на енергия напоследък, едни казват, че е много скъп, а други – че е много евтин. Но всъщност за да получите един килограм водород са необходими над 50 kWh електроенергия. За да компресирате обаче този водород до налягания, които се използват във водородните електромобили например, се използват още 50 kWh. Тоест за да изминете разстояние от 100 км с технологиите, които съществуваха до момента са необходими около 100 kWh електроенергия. 

Ако се използва обаче водороден електрохимичен компресор, върху който центъра за компетентност „ХИТМОБИЛ“  сега работи, енергията за компресиране намалява около  5 пъти. Т.е. възможно е да се компресира 1 кг водород само с 12 kWh електроенергия.

 

Всички интервюта вижте в броя Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Повече вижте тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-avgust/


Европейска нощ на учените 2022 г.: