Доц. д-р Димитър Бошнаков от ЦК „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

Инж. Димитър Бошнаков е изследовател в центъра за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, и доцент към Катедра „Строителни материали и изолации“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия. В свободното си време обича да се разхожда сред природата, където понякога бере билки и гъби, а също така се занимава и с овощната си градина.

Работа по проекта

По проекта той е изследовател, който работи върху рециклирането на строителни отпадъци под формата на добавъчни материали за бетон, проектирането на състава на тези нови бетони, планирането и провеждането на изследванията, които да позволят да се дефинират най-подходящите области за приложение. 

Ползи и приложение


РЕКЛАМА:

***

Целта на проекта е да се създадат технически и нормативни условия у нас част от строителните отпадъци да бъдат използвани за направата на бетон, който е най-използваният строителен материал. По този начин се предотвратява замърсяването на околната среда от депонирането на отпадъци, а, от друга страна – се спестяват  много природни ресурси. Счита се, че за производството на бетон не се използват редки ресурси, но разрушването на природата от кариерите е неоспорим факт. Наблюдава се и все по-трудно намиране на качествени добавъчни материали. Същевременно, много от отпадъчните бетони (например от съоръжения, стоманобетонни траверси и др.) са били с висока якост и от тях се рециклират много качествени добавъчни материали.  

Интересен факт

За направата на строителното стъкло, стъклото за опаковки (бутилки, вкл. шишенца за ваксини) и стъклени съдове и др., се използва кварцов пясък, което води до изчерпане на този ресурс и вече възниква необходимостта да се търси негова алтернатива.

 

 

Всички интервюта вижте в броя Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Повече вижте тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-avgust/


Европейска нощ на учените 2022 г.: