За по-добра комуникация, говорете, вместо да пишете