ДНК поправка

8.jpg

ДНК поправка

Стоян Чакъров, Георги Русев

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=587

http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/8.jpg
Поправката на ДНК е ключов процес в молекулярната биология на клетката, наред с процесите на репликация, транскрипция и транслация. Изучаването на механизмите на този процес и на ролята му на клетъчно, организмово и популационно ниво има както фундаментално значение за медико-биологичната наука, така и практическа стойност за здравеопазването и разбиранията ни за еволюцията. Настоящата монография е първата в страната на тази тема и е една от малкото в световната научна литература. Тя е написана с висок научен професионализъм, но в същото време е четивна. Поради това, книгата ще бъде полезна както за специалисти в областта на медицината, молекулярната и клетъчната биология, генетиката и еволюционната теория, така и за студенти по медицина, биология и химия и за всички интересуващи се от тези проблеми.

Първо издание,2011
320 стр., твърда корица
ISBN 978-954-322-457-9
Цена 14.00 лв.


РЕКЛАМА:

***

Книгата можете да закупите в търговските обекти на издателството
или да поръчате в търговския отдел:

Книжна борса и склад – 1113 София
ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 5, тел.: (02) 979 34 13, (02) 979 30 17

Книжарници – София
„Академична книжарница“ – ул. „15-и ноември“ № 1
(в сградата на ЦУ на БАН), тел.: (02) 987 97 86
„Иван Евстр. Гешов“ – ул. „Сердика“ № 4, тел.: (02) 870 45 08

Книжна борса – Пловдив
ул. „Филип Македонски“ № 29, тел.: (032) 64 25 33
e-mail: basbook_plovdiv@abv.bg

Търговски отдел – тел.: (02) 979 30 10, (02) 870 41 55, e-mail: baspress@abv.bg

Електронна книжарница: http://baspress.com

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=587


Европейска нощ на учените 2022 г.: