Дни на отворените врати в ТУ София

TU_sofia.gif

В Технически университет – София на 23.02.2016 г. от 10:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведат дни на отворените врати. Поканени са ученици от много училища от цялата страна, бъдещи кандидат-студенти, които имат интерес към инженерните науки.  За тях ще бъдат отворени лабораториите по: оптоелектроника и оптични комуникации, видеокомуникации и технологии, електрически апарати и релейна защита, виртуална реалност, мехароника и информационна техника, бързо прототипиране, технология на машиностроенето, металорежещи машини, електронна микроскопия, химия, автоматизирано проектиране в  електрониката и микроелектрониката, импулсна, цифрова и микропороцесорна  схемотехника, симулационно моделиране в ядрените електроцентрали, информационно-управляващи системи в ТЕЦ, текстилно материалознание и изпитване, хладилна техника и много други. 

Ще бъдат показани съвременни системи и технологии в областта на компютърните науки, електрониката, телекомуникациите, машиностроенето, транспорта и др. 

Дните на отворените врати са част от кандидатстудентската кампания на Техническия университет – София. 


Европейска нощ на учените 2022 г.: